Detail předmětu

CAD in Communication Subsystems

FEKT-CRKSAk. rok: 2019/2020

Studenti se seznámí s možností návrhu a simulace pasivních a aktivních mikrovlnných obvodů s využitím softwaru Ansoft HFSS a Designer. Ansoft HFSS je simulátor určený pro řešení libovolných pasivních 3D struktur, zatímco Ansoft Designer je určen k simulaci obvodových modelů a planárních struktur včetně aktivních součástek. V rámci zápočtového projektu studenti aplikují získané dovednosti a navrhnou model vybraného mikrovlnného obvodu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent je schopen:
- porozumět principům a vlastnostem vlnovodů, koaxiálních a mikropáskových vedení, vlnovodných a planárních antén, výkonových děličů, filtrů, mikrovlnných zesilovačů
- navrhovat tyto obvody a použít k simulaci jejich vlastností vhodný simulátor
- porozumět principům vybraných optimalizačních metod

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti matematiky a fyziky na úrovni bakalářského studia. Výhodou je předchozí absolvování předmětů Vysokofrekvenční technika a Mikrovlnná technika.

Doporučená nebo povinná literatura

RAIDA, Z. CAD of communication systems. Skrtiptum FEKT VUT, 2006. (EN)
RADMANESH, M. RF and Microwave Circuit Design Essentiales. AuthorHouse, Bloomington, IN, 2009. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Ansoft HFSS a obecné vlastnosti fullwave simulátorů elektromagnetických problémů.
2. Mikrovlnná vedení (vlnovody, koaxiální a mikropáskové vedení).
3. Vybrané typy mikrovlnných antén.
4. Antény s parabolickým zrcadlem a vlastnosti jejich ozařovačů.
5. Děliče a slučovače výkonu, směrové odbočnice.
6. Filtry - dolní propusti.
7. Filtry - pásmové propusti.
8. Lineární model zesilovače. Vlastnosti a návrh LNA.
9. Nelineární vlastnosti zesilovače, násobič kmitočtu, směšovač.
10. Přehled optimalizačních metod.
11. Konzultace k řešení individuálních projektů.
12. Prezentace výsledků individuálních projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor