Detail předmětu

Speciální měřicí metody

FEKT-DTE1Ak. rok: 2019/2020

Obecné otázky technické diagnostiky. Diagnostika elektroizolačních systémů. Přesnost elektrických měření. Obvody pro zpracování měřicích signálů. Nízkoúrovňová měření. Metodologie měření vzdušných iontů. Diagnostika nanosekundových vf výkonových impulsů.
Speciální magnetická měření. Technické aplikace magnetických měření. Nedestruktivní defektoskopie hutních a strojírenských výrobků.
Elektrická impedanční tomografie. Principy nukleární magnetické resonance. Principy zobrazování na bázi magnetické resonance. Diagnostické možnosti MR. Principy základních zobrazovacích měřicích sekvencí. Příprava MR experimentu. Programy pro zpracování, simulaci a řízení MR experimentu. Elektronický systém MR tomografu. Vytváření definovaných gradientních magnetických polí. Magnetické pole MR tomografu. Tomografické obrazy.Metody pro mapování magnetických polí na bázi MR zobrazení. Metody měření magnetické susceptibility. Charakterizování nanostruktur makroskopickým měřením.

Výsledky učení předmětu

Znalost vybraných měřicích metod a schopnost jejich dalšího vývoje.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J. Kmitočtové filtry. BEN- technická literatura. BEN- technická literatura. BEN- technická literatura Praha: BEN-technická literatura, Luboš Kubica, 2002. 536 s. ISBN: 80-7300-023- 7. (CS)
DOSTÁL, T., AXMAN, V. Elektrické filtry. Elektrické filtry. Brno: FEKT VUT, 2002. (CS)
DAVÍDEK,V., LAIPERT,M., VLČEK,M. Analogové a číslicové filtry. ČVUT,Praha 2000. (CS)
GHAUSI,M.S. LAKER,K.R. Modern filter design. Prentice Hall, New Jersey 1981 (CS)
DARYANANI,G. Principles of active network synthesis and design. John Willey and Sons, New York 1976. (EN)
Ripka,P.: Magnetic sensors and magnetometers, Artech House, Boston, London 2001 (EN)
Gopel,W., Hesse,J.,Zemel.J.N.: Sensors, vol.1-8, 1991, VCH, Weinheim (EN)
BLUMLICH, B. NMR imaging of materials. Oxford (England): Clarenton Press, 2000. ISBN 0-19-850683-X. (EN)
ERNST, R. R., BODENHAUSEN, G., WOKAUN, A. Principles of NMR in one and two dimensions. Oxford (England): Oxford Science Publishing, 1987. ISBN 0-198-55647-0. (EN)
VLAARDINGERBROEK, M. T., DEN BOER, J. A. 1999. Magnetic resonance imaging. Heidelberg (Germany): Springer-Verlag, 1999. ISBN 3-540-64877-1. (EN)
SLICHTER, C. P. Principles of magnetic resonance. Second revised and expanded edition, corrected second printing. Berlin (Germany): Springer-Verlag, 1980. (EN)
LIANG,Z., LAUTERBUR, P.C. Principles of magnetic resonance imaging – a signal processing perspective. New York (USA): IEEE Press, 2000. ISBN 0- 7803-4723-4. (EN)
Low Level Measurement Handbook, 6th Edition. Keithley, Keithley Instruments, USA 2004 (EN)
Data Acquisition and Control Handbook, 1th Edition. Keithley, Keithley Instruments, USA 2001 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky kombinované se semináři. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Celkové hodnocení předmětu 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova je volena podle zaměření disertace.

Cíl

Seznámit se se speciálními měřicími metodami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky stanoví garant předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PP-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PP-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning