Detail předmětu

Řešení inovačních zadání

FEKT-DRIZAk. rok: 2019/2020

Doporučená nebo povinná literatura

Devojno, I.: Zdokonalování technických systémů metodikou TRIZ (překlad B. Bušov) (CS)
Sekvence v Power Point, e-learning (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. TRIZ - Analýza zájmového objektu: vymezení systému, dekompozice, struktura, funkce, parametry. Diagnóza komponent. Příčinně následkové řetězce nalezených problémů. Tendence zdokonalování techniky získané studiem patentů.
Výsledek analýzy: Správně (stručně a jasně) formulovaná a správná (zacílená) inovační zadání obsahující informace CO (komponenty) a PROČ (argumentace) v objektu zdokonalit - inovovat,

2. TRIZ - Syntéza (řešení) formulovaných inovačních zadání.
Řešení technických rozporů v zadání - invenčními principy.
Řešení fyzikálních rozporů v zadání - separačními postupy.
Řešení konfliktních interakcí látek a polí v zadání - modelovými vzory.
Neuspokojivá funkce komponenty a možnosti jejího založení na jiném funkčním principu.
Zjištěný stav komponenty a její konfrontace s tendencemi zdokonalování techniky.
Studium stavu techniky a patentoprávní ochrana novosti navrhovaného řešení.
Výsledek syntézy: Koncepční řešení inovačních zadání a úloh (rozporů, interakcí, funkcí, komponent).

3. Goldfire Innovator je počítačová podpora metodiky TRIZ. Vede řešitele analýzou, syntézou, evaluací novosti variantních řešení. Vyhledává informace až znalosti, a to sémantickým zpracováním elektronicky dostupných oborových www portálů a četných databází patentů.
Výsledek z Goldfire: Vygenerovaná a zeditovaná zpráva o řešení „mikroprojektu“ doktoranda.

4. PM a inovační projekty. Aplikace ve studiu, v praxi a v grantech.
Plán inovačního projektu: Cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje (čas, náklady, lidé, technika), plán, rizika, kontrola, řízení, prezentace výsledků. Software podpora PM. Certifikační instituce PM.
Výsledek: Znalost, jak sepsat přesvědčivý návrh změny – inovační projekt.

Cíl

Využívání TRIZ a PM ve studiu techniky a v inovační praxi firem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BTB-PP doktorský

  obor PP-BTB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTB-PK doktorský

  obor PK-BTB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-EST , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-EST , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PK-FEN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-KAM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MVE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MVE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-MET , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MET , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-SEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný