Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

FEKT-DJA6Ak. rok: 2019/2020

Kurz pro doktorandy od středně pokročilých výše. Je zaměřen na přípravu ke zkoušce, která je podmínkou ukončení doktorského studia, na prohloubení jazykových dovedností pro různé formy akademického psaní - výtah z odborného textu, formulace tezí, abstrakt,odborný článek, apod. Součástí kurzu je i rozvíjení jazykových dovedností pro komunikaci a prezentaci na akademické úrovni.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, porozumnění textu, psaní abstraktu, zprávy, článku, reprodukce textu,komunikace a prezentace odborné práce.

Prerekvizity

Zkouška na úrovni středně pokročilý v magisterském studiu nebo zkouška vykonaná v rámci přijímacích zkoušek do postgraduálního studia

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka je založena na poskytnutých elektronických oporách a autentických materiálech. Od studentů se požaduje vypracování úkolů zadaných učitelem, např. prezentací a písemných úkolů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ukončení kurzu: krátká prezentace na technické / akademické téma (10 minut) v průběhu semestru.
Zkouška: písemná (jazykový test - 40 bodů, poslech - 30 bodů, rozbor textu - 30 bodů).
Minimální bodový zisk: 50 % v každé části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Analýza a reprodukce textů
Poslech
Jazykové funkce
Gramatika
Jevy obtížné pro uživatele angličtiny jako dalšího jazyka
Akademická angličtina
Základní formy písemného projevu
Prezentace

Cíl

Cílem kurzu je zdokonalení studentů v porozumění textům různého zaměření, psaní abstraktu, odborných zpráv a článků, reprodukci textu, odborné prezentace a komunikaci v anglickém jazyce.
Pozn.: kurz je jednosemestrální

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BTB-PP doktorský

  obor PP-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTB-PK doktorský

  obor PK-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor PK-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor PK-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor PK-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor