Detail předmětu

Kapitoly z Pokročilých nekovových materiálů

CEITEC VUT-DS215Ak. rok: 2019/2020

PhD Předmět je zaměřen na vybraná témata z keramické materiálové vědy z hlediska vztahů mezi (nano)strukturou pokročilých keramických materiálů a jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Cílem kurzu je rozšířit znalosti doktorandů v oblasti fyzikální chemie pokročilých keramických materiálů a aplikaci získaných vlastností při řešení výzkumných problémů souvisejících s pokročilou konstrukční, supraiontovou, foroelektrickou, feromagnetickou, polovodivou, biokompatibilní nebo katalytickou keramikou.

Doporučená nebo povinná literatura

C.B. Carter, M.C. Norton: Ceramic Materials, Springer, New York 2017 (EN)
W.D.Kingery, H.K.Bowen, D.R. Uhlmann: Introduction to Ceramics,Wiley, New York 1976 (EN)
R.W.Cahn, P.Haasen, E.J.Kramer (Eds.): Materials Science and Technology, vol.11-Structure and Properties of Ceramics, WCH, Weinheim 1994 (EN)
M.W.Barsoum: Fundamentals of Ceramics, IOP Publishing, London 2003 (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. (Nano)struktura a difuze v keramických materiálech
2. Mechanické chování polykrystalických keramických materiálů
3. Vysokoteplotní keramické materiály
4. Keramické materiály s iontovou a smíšenou vodivostí
5. Krystalová struktura a feroelektricita keramických materiálů
6. Ferimagnetické keramické materiály
7. Polovodivé polykrystalické keramické materiály
8. Anorganické heterogenní katalytické materiály
9. Biomateriály pro kostní tkáňové inženýrství

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMNC doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný