Detail předmětu

Vysokoteplotní procesy v anorganických materiálech

CEITEC VUT-DS214Ak. rok: 2019/2020

V průběhu kurzu jsou PhD. studenti seznámeni se základy termodynamiky a kinetiky anorganických materiálů. Tyto znalosti jsou pak využity pro popis vybraných problémů materiálových věd a inženýrství: fázové diagramy a fázové přechody, vysokoteplotní interakce roztavených slitin s keramickými materiály, a slinování a růst zrn v kovových a keramických materiálech.

Doporučená nebo povinná literatura

P.W.Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, 1992 (EN)
E.M. Levin at al: Phase Diagrams for Ceramists, American Ceramic Society, 1983 (EN)
S.J.L. Kang: Sintering - Densification, Grain growth and Microstructure, Elsevier, 2005 (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah kurzu může být přizpůsoben tématu dizertační práce studentů.
1. Základy termodynamiky a kinetiky
2. Využití termodynamických a kinetických zákonů při studiu transportních dějů
3. Fázová rovnováha v jedno-, dvou- a tříkomponentních materiálech
4. Určování fázových diagramů
5. Fázové transformace
6. Vysokoteplotní interakce roztavených slitin s keramickými materiály
7. Výpočet reakční rovnováhy podle Van’t Hoffovy izotermy
8. Slinování – hnací síly, mechanizmy, modely
9. Růst zrn a vývoj mikrostruktury
10. Moderní slinovací metody
11. Exkurze a praktická cvičení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMNC doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný