Detail předmětu

Mikro- a nano-počítačová tomografie

CEITEC VUT-DS106Ak. rok: 2019/2020

Doporučená nebo povinná literatura

STOCK, S.R.: Micro Computed Tomography, Methodology and Applications, CRC Press, 2009, ISBN: 78-1-4200-5876-5 (EN)
GRANGEAT, P. (editor): Tomography, John Wiley & Sons, Inc., 2009, ISBN: 978-1-84821-099-8. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy rentgenové počítačové tomografie (CT), rentgenové záření, interakce rentgenového záření s látkou, radiologie.
2. Rekonstrukce z projekcí, základní koncept, zpětná projekce, filtrovaná zpětná projekce, sinogram.
3. Mikro- a nano- CT systémy a jejich komponenty.
4. Praktické využití mikro- a nano- CT systémů.
5. Plánování experimentů, vizualizace a analýza naměřených dat.
6. Metrologie a kvantifikace mikrostruktur.
7. Pevné vzorky s pórovitými a trámečkovými strukturami
8. Studium různých struktur vzniklých zpracováním materiálu a/nebo environmentálními vlivy.
9. Studium defektů vzniklých mechanickým způsobením, deformací a prasklin.
10. Extrahování povrchu a využití tomografie pro kontrolu rozměrových přesností výrobků a v reverzním inženýrství.
11. Spojení tomografie s ostatními diagnostickými metodami.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný