Detail předmětu

Greenovy funkce v moderní fyzice kondenzovaných látek

CEITEC VUT-DS105Ak. rok: 2019/2020

Uvedení do problematiky Greenových funkcí. Na konci kurzu by studenti měli rozumět pojmu Greenova funkce, být schopni použít jej při interpretaci experimentálních dat, vyjádřovat Greenovy funkce mnohočásticových interagujících systémů pomocí Feynmanových diagramů a řešit jednoduché úlohy z této oblasti.

Zajišťuje ústav

Přírodovědecká fakulta (PrF MU)

Doporučená nebo povinná literatura

G. D. Mahan, Many-Particle Physics, Kluwer Academic/Plenum, New York, 2000 (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Jednočásticová Greenova funkce v případě systému mnoha identických fermionů: definice, fyzikální význam, příklady spektrálních funkcí.
2. Feynmanovy diagramy.
3. Greenova funkce pro model želé v rámci aproximace GW, aplikace.
4. Greenova funkce fononu: definice, fyzikální význam, příklady spektrálních funkcí.
5. Vliv elektron-fononové interakce na Greenovy funkce elektronů a fononů. Engelsbergův-Schriefferův model. Aplikace ve fyzice polovodičů a ve fyzice supravodičů.
6. Greenovy funkce pro konečné teploty a Matsubarův formalismus.
7. Greenovy funkce v teorii optické odezvy pevných látek.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor PNTMT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný