Detail předmětu

Fyzikální základy deformace pevných látek

CEITEC VUT-DS104Ak. rok: 2019/2020

Doporučená nebo povinná literatura

Pokluda J., Šandera P.: Micromechanisms of Fracture and Fatigue: In a Multiscale Context, Springer London 2010, 295 s, ISBN: 978 1 84996 265 0 (EN)
Macur J.: Úvod do analytické mechaniky a mechaniky kontinua, Vutium Brno 2010, 602 s, ISBN: 978 80 214 3944 3 (CS)
Valvoda V.: Základy krystalografie, SPN Praha 1982, 190 s (CS)
A. Saxena: Advanced Fracture Mechanics and Structural Integrity, CRC Press 2019 (EN)
A. Kelly, N. H. Macmillan: Strong Solids. Clarendon Press Oxford 1986. (EN)
S. Suresh: Fatigue of Materials. Cambridge Univ. Press, 1998. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavba pevných látek, struktura a vazby. Krystalová mřížka a její vlastnosti, Polymery, molekulární a nadmolekulární struktura.
2. Tenzory: Zavedení tenzorů, operace s tenzory, izotropní tenzory, symetrický tenzor druhého řádu, kvadrika, hlavní osy tenzoru.
3. Vlastnosti tenzorů druhého řádu z pohledu teorie matic.
4. Mechanika kontinua: Tenzor napětí, tenzor deformace, zobecněný Hookův zákon, energie elastického tělesa, vznik nespojitostí.
5. Tensory elastických koeficientů pro krystalické látky, vliv symetrie.
6. Metody výpočtu mechanických vlastností pevných látek. Semiempirické modely, principy kvantově mechanického modelování.
7. Kmity krystalové mřížky. Bornovy-Kármánovy okrajové podmínky, kvazičásticový popis: fonony.
8. Teoretická pevnost. Metody výpočtu při různých typech namáhání, srovnání s experimentálními daty.
9. Modelování a simulace procesů porušování. Principy víceúrovňového modelování.
10. Příklady modelů porušování: simulace nanoindentačního testu v kovech, kvazikřehký lom ultrapevných ocelí, křehký lom částicových kompozitů s křehkou matricí, kvazikřehký lom slitiny železa dopované fosforem, zavírání únavových trhlin a efektivní prahová hodnota v kovových materiálech

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMNC doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný