Detail předmětu

Automatizace výpočtů betonových konstrukcí

FAST-CL054Ak. rok: 2018/2019

Software pro řešení prutových a plošných konstrukcí. Procvičování programového vybavení pro řešení inženýrských úloh. Samostatná práce studenta pod vedením na počítači.
Modelování individuálně zadaných konstrukcí. Modelování prutových a plošných betonových konstrukcí. Zadávání vstupních dat a vyhodnocení výsledků diplomově a graficky. Strojní dimenzování průřezů.
Časově závislá analýza konstrukcí. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí.
Schopnost navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek.
Schopnost modelovat a řešit prutové a plošné konstrukce pomocí výpočetní techniky.
Schopnost uplatňovat časovou analýzu při návrhu konstrukcí.
Schopnost uplatňovat geometrickou a fyzikální nelinearitu při návrhu konstrukcí.

Prerekvizity

zatížení, software pro statické řešení konstrukcí, statické modely konstrukcí, dimenzování betonových prvků a konstrukcí

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Modelování prutových betonových konstrukcí. Příprava geometrie modelu. Průřezové změny. Změny střednice.
2. Tuhosti. Modelování zatížení. Podpory rovinného a prostorového modelu. Výpočet.
3. Posprocesing. Zobrazování a vyhodnocování výsledků výpočtu.
4. Strojní dimenzování betonových prutových konstrukcí.
5. Uplatnění časově závislé analýzy u prutových konstrukcí.
6. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u prutových konstrukcí.
7. Modelování plošných betonových konstrukcí. Deskové tuhosti. Vlivy vyztužení. Zatížení.
8. Modelování plošných betonových konstrukcí na podloží.
9. Strojní dimenzování betonových deskových konstrukcí.
10. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u deskových konstrukcí.

Cíl

Seznámit a naučit se používat vybrané programové vybavení pro řešení betonových konstrukcí.
Modelovat a řešit prutové a plošné konstrukce pomocí výpočetní techniky.
Uplatňovat časovou analýzu a geometrickou a fyzikální nelinearitu při návrhu konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Modelování prutových betonových konstrukcí. Příprava geometrie modelu. Průřezové změny. Změny střednice.
2. Tuhosti. Modelování zatížení. Podpory rovinného a prostorového modelu. Výpočet.
3. Posprocesing. Zobrazování a vyhodnocování výsledků výpočtu.
4. Strojní dimenzování betonových prutových konstrukcí.
5. Uplatnění časově závislé analýzy u prutových konstrukcí.
6. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u prutových konstrukcí.
7. Modelování plošných betonových konstrukcí. Deskové tuhosti. Vlivy vyztužení. Zatížení.
8. Modelování plošných betonových konstrukcí na podloží.
9. Strojní dimenzování betonových deskových konstrukcí.
10. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u deskových konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Předem předpjatý střešní vazník: prutový model, příčný řez, náběhovaný průřez, návrh předpínací síly pomocí ekvivalentního zatížení.
2. Použití modulu předem předpínaného kabelu.
3.- 4. Postupná výstavba - časová analýza TDA, okamžité a provozní ztráty předpětí.
5. Desková konstrukce: Deskový modelu s různými druhy podepření, modelování žeber a prutů na excentricitě.
6. Kontrola výpočtu, kombinace, dimenzační a základní veličiny, stanovení minimální plochy výztuže.
7.- 8. Výpočet nelineárního průhybu s vlivem trhlin, vyztužení a dotvarování.
9. Vyztužování: Použití programu RECOC při vyztužování betonových konstrukcí.
10. Odevzdání projektu. Zápočet.