Detail předmětu

Dopravní inženýrství (KON)

FAST-CM002Ak. rok: 2018/2019

Základní teorie dopravního proudu, výpočty kapacit silničních úseků a křižovatek.
Způsoby sběru a zpracování dat intenzit dopravy automobilové a městské hromadné dopravy.
Základy mikroskopických i makroskopických modelů dopravního proudu.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti porozumí principům dějů v dopravním proudu a získají potřebné znalosti o metodách dopravního inženýrství. Umějí navrhnout a zorganizovat sběr dopravních dat. Zvládají kapacitní výpočty.
Základní probíraná témata jsou: Základy dopravního inženýrství, teorie dopravního proudu, sběr a vyhodnocování dat o dopravě, kapacitní výpočty.

Prerekvizity

Práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, základy CAD, základní znalosti matematiky a fyziky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Základní metodou výuky jsou přednášky, které poskytnou vysvětlení a teoretický základ probírané látky. Ve cvičení se pak řeší příklady k danému tématu. Předávání podkladů (normy, předpisy, studijní texty, ...) a odevzdávání úloh se děje v prostředí LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet se požaduje přiměřená docházka (maximálně dvě absence), odevzdání všech probraných příkladů.
Další podmínkou je splnění požadovaných znalostí při písemném testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Dopravní průzkumy
2. Dopravní průzkumy
3. Sčítání dopravy
4. Sčítání dopravy
5. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ
6. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ
7. Kapacitní výpočty - křižovatky neřízené
8. Kapacitní výpočty - křižovatky neřízené
9. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky
10. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky

Cíl

Základy dopravního inženýrství, teorie dopravního proudu, sběr a vyhodnocování dat o dopravě, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dopravní průzkumy
2. Dopravní průzkumy
3. Sčítání dopravy
4. Sčítání dopravy
5. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ
6. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ
7. Kapacitní výpočty - křižovatky neřízené
8. Kapacitní výpočty - křižovatky neřízené
9. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky
10. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dopravní průzkumy
2. Dopravní průzkumy
3. Sčítání dopravy
4. Sčítání dopravy
5. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ
6. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ
7. Kapacitní výpočty - křižovatky neřízené
8. Kapacitní výpočty - křižovatky neřízené
9. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky
10. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky