Detail předmětu

Vyšší techniky datových přenosů

FEKT-MPC-VDPAk. rok: 2020/2021

Systémy pro přenos dat, struktura, vlastnosti, chování. Základní princip ochrany přenosu dat před chybami. Protichybové kódování, blokové kódy, stromové kódy, turbo kódy. Komunikační síť, struktura, způsoby komunikace, přenosové prostředky. Metalická vedení v přístupové síti. DSL systémy, vlastnosti, referenční konfigurace, typické uspořádání přípojky, možnosti použití. Popis jednotlivých systémů xDSL, IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, VDSL. Spektrální vlastnosti DSL. Vliv rušení na provoz DSL. PLC modemy.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen vysvětlit principy ochrany přenosu dat před chybami a vysvětlit funkci přenosových systémů přístupových sítí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

STALLINGS, W. Data and Computer Communications,Prentice Hall Internationals Editions, 1994 (EN)
JAMES,M.O. Coding for Channels with Feedback.Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London, 1998. (EN)
JOHANNESSON,R., ZIGANGIROV, K., S., Fundamentals of Convolutional Coding. IEEE Press, 1999. (EN)
SKLAR, B. Digital Communications, Prentice Hall, 2001, ISBN 780130847881 (EN)
ADAMEK, J. Kódování, SNTL 1989.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT.
Maximum 40 bodů je uděleno za práci v laboratorních cvičeních.
Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Systémy pro přenos dat, struktura, vlastnosti, chování.
2. Základní princip ochrany přenosu dat před chybami.
3. Protichybové kódování, blokové kódy.
4. Protichybové kódování, stromové kódy.
5. Protichybové kódování, turbo kódy.
6. Komunikační síť, struktura, způsoby komunikace, přenosové prostředky.
7. Metalická vedení v přístupové síti.
8. DSL systémy, vlastnosti, referenční konfigurace, typické uspořádání přípojky, možnosti použití.
9. Popis jednotlivých systémů xDSL, IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, VDSL.
10. Spektrální vlastnosti DSL.
11. Vliv rušení na provoz DSL.
12. PLC modemy.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zjišťováním spolehlivé činnosti systémů pro přenos dat. Studují se především způsoby kódování datového signálu. Využívá se především kódové zabezpečení proti chybám vzniklým při přenosu datového signálu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPC-EAK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program MPC-TIT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning