Detail předmětu

Rétorika

FEKT-MPC-RETAk. rok: 2020/2021

Rétorika - umění společenské konverzace a argumentace - tedy schopnost efektivně komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurz rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace.
Kurz je určen pro studenty všech ročníků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti mají být pomocí ke kultivaci ve všech způsobech řečové i písemné komunikace, mají dále prohloubit smysl pro vzájemné pochopení a toleranci v mezilidských vztazích. Kultivovaný projev dodává novou dimenzi k technické odbornosti.

Prerekvizity

Nejsou požadovány specielní znalosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování je založeno na přednáškách, součástí přednášek je i diskuse se studenty o jednotlivých tématech.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu jsou stanoveny vyhláškou garanta.

Osnovy výuky

Historické, politické a filosofické předpoklady TECHNÉ RÉTORIKÉ
Fyziologické a akustické zákonitosti tvoření hlasu
Základní žánry mluvených projevů
Základní kompoziční prvky řeči
Osvojení si řeči
Argumentace
Řečnické cvičení dle sofistů
Sofistická eristika dle Schopenhauera
Umění přesvědčovat
Vytvoření vlastního stylu
Ukázky a praktická cvičení
Ukázky a praktická cvičení
Ukázky a praktická cvičení

Učební cíle

Převážnou prací kurzu je : čtení textů oznamovacích, vysvětlovacích a uměleckých, rovněž tak přímé rozhovory na toto téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Aristoteles: Rétorika
Quintilianus: Rétorika
Herbert N. Casson: Umění jednat s lidmi
Jaroslav Holman: O řečníkovi pro řečníky
Ján Grác: Persuázia

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Historické, politické a filosofické předpoklady TECHNÉ RÉTORIKÉ
Fyziologické a akustické zákonitosti tvoření hlasu
Základní žánry mluvených projevů
Základní kompoziční prvky řeči
Osvojení si řeči
Argumentace
Řečnické cvičení dle sofistů
Sofistická eristika dle Schopenhauera
Umění přesvědčovat
Vytvoření vlastního stylu
Ukázky a praktická cvičení
Ukázky a praktická cvičení
Ukázky a praktická cvičení