Detail předmětu

Dějiny a filozofie techniky

FEKT-MPC-FITAk. rok: 2020/2021

V předmětu Dějiny a filosofie techniky jsou postupně představeny jednotlivé etapy vývoje materiální kultury, řemesel a techniky od pravěku a starověku až po konec 19. století. Jsou pak zvláště zdůrazněny rozhodující kapitoly v dějinách technického vývoje, jako helenistická mechanika, průmyslová revoluce, počátky a využití elektrického proudu a sdělovací techniky. To vše je doplněno o dobové kulturní, filosofické a náboženské souvislosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti mají obohatit myšlení studentů o vědomí úžasného dramatu, které je skryto za zdánlivě chladnou a neosobní technikou. Mají sloužit i k napojení odborných vědomostí na ostatní obory kultury.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování je založeno na přednáškách, součástí přednášek je i diskuse se studenty o jednotlivých tématech.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Od nejstarší industrie po megalitické stavby
Starověk a helénistická věda a technika
Středověk - technika ve stínu chrámu
Renesanční inženýři, nový obraz světa
Dlouhá cesta k parnímu stroji
Průmyslová revoluce v Anglii
Setkání vědy a techniky
Spalovací motor, turbina a nové možnosti
Elektřina od Thaleta k Coulombovi
Galvani a další
Elektromotorický princip na světě
Dějiny přenosu informací po jiskrovou telegrafii
Vynálezectví a etické souvislosti techniky dnes

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení se s dějinami techniky a okolnostmi zrodu nejvýznamnějších inovací i vhled do filosofických a etických souvislostí techniky a technické tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Lewis Mumford: Technika a civilisace
Samuel Lilley: Stroje a lidé v dějinách
J.D. Bernal: Věda v dějinách
Conrad Matschoss: Velcí inženýři
František Jílek a kol.: Světové vynálezy v datech
František Jílek: Zrození velkých vynálezů
Karel Zeithammer: Vývoj techniky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Od nejstarší industrie po megalitické stavby
Starověk a helénistická věda a technika
Středověk - technika ve stínu chrámu
Renesanční inženýři, nový obraz světa
Dlouhá cesta k parnímu stroji
Průmyslová revoluce v Anglii
Setkání vědy a techniky
Spalovací motor, turbina a nové možnosti
Elektřina od Thaleta k Coulombovi
Galvani a další
Elektromotorický princip na světě
Dějiny přenosu informací po jiskrovou telegrafii
Vynálezectví a etické souvislosti techniky dnes