Detail předmětu

Dynamické jazyky

FIT-DJAAk. rok: 2018/2019

K programování dynamických a adaptivních programových systémů musí programovací jazyky podporovat přístup k jejich vlastní struktuře a sledování jejich chování (tato schopnost se nazývá "reflexe"). Kromě toho musí umožnit dynamickou modifikaci jak struktury, tak i chování. LISP a Smalltalk jsou typickými dynamickými jazyky. Předmět se zabývá objektovou orientací v programovacích jazycích, operačních a databázových systémech, vlivem Smalltalku na vývoj objektově orientovaných technologií, seznamuje s čistě objektově orientovanými dynamickými jazyky a systémy Smalltalk a Self. Dále jsou prezentovány architektury a principy implementace systémů typu Smalltalk, v neposlední řadě pak jejich aplikace v rychlém prototypování.

Výsledky učení předmětu

Schopnost používat čisté objektově orientované jazyky typu Smalltalk a jejich dynamické vlastnosti.
Vhled do obecných principů čisté objektové orientace a přehled o možnostech aplikací těchto pricipů v různých oblastech.

Doporučená nebo povinná literatura

Janoušek, V.: Dynamické jazyky, WWW, 2006
Goldberg, A., Robson, D.: Smalltalk-80: The Language, Addison Wesley, 1989, ISBN 0-201-13688-0
LaLonde, W., Pugh, J.: Inside Smalltalk, Vol. 1, Prentice Hall, 1990, ISBN: 0134684141
Guzdial, M.: Squeak, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-028028-3

Způsob a kritéria hodnocení

Projekt.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit s podstatou a možnostmi dynamických jazyků. Seznámit s kořeny čisté objektové orientace v podobě dynamického jazyka a systému Smalltalk, seznámit s architekturou dynamických objektově orientovaných systémů a s možnostmi jejich aplikací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Objektová orientace v programovacích jazycích, operačních a databázových systémech.
 2. Kořeny Smalltalku: LISP a Simula 67. Čistá objektová orientace.
 3. Jazyk a systém Smalltalk - čistá objektová orientace založená na třídách.
 4. Jazyk a systém Self - beztřídní čistá objektová orientace.
 5. Perzistence v objektově orientovaných systémech.
 6. Programovací techniky.
 7. Architektura systémů typu Smalltalk.
 8. Principy implementace systémů typu Smalltalk.
 9. Reflektivita, principy otevřených implementací.
 10. Distribuované programování v systémech typu Smalltalk.
 11. Interoperabilita, tvorba heterogenních programových systémů.
 12. Objektově orientované modelování a prototypování, reprezentace znalostí.
 13. Ostatní dynamické jazyky.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Jednoduchá aplikace implementovaná v dynamickém jazyce.