Detail předmětu

Právo duševního vlastnictví a předdiplomní seminář

ÚSI-ESDVSAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na problematiku práva duševního vlastnictví v občasné informační a znalostní společnosti, a to na úrovni mezinárodní, komunitární a vnitrostátní.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehledové znalosti práva duševního vlastnictví v mezinárodním, komunitární a českém kontextu.

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

SRSTKA, J: a kol.: Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2. vyd. 2019. (CS)
TELEC, I. Právo duševního vlastnictví. Výběr snímků k přednáškám. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISSN 1802-128X, (a násl. aktualizované verze.) (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zkoušky je úspěšné vykonání písemné zkoušky. Podrobná pravidla klasifikace budou zpřístupněna v informačním systému u příslušného předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právo duševního vlastnictví - obecná část.
2. Vymahatelnost práva duševního vlastnictví.
3. Právo známkové.
4. Právo firemní, právo označení původu a zeměpisných označení aj. práva na označení vč. práva doménových jmen.
5. Právo patentové a užitně vzorové.
6. Právo průmyslových vzorů.
7. Právo zlepšovacích návrhů.
8. Právo autorské a práva související s právem autorským.
9. Právo databázové.

Cíl

Studijním cílem předmětu je naučit studenty základům práva duševního vlastnictví, zejména co do povahy těchto práv, jednotlivých druhů, pojmových znaků a licenčních a jiných obchodů, jakož i ochrany těchto práv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor