Detail předmětu

Bankovnictví a pojišťovnictví

ÚSI-ESBAPAk. rok: 2018/2019

Bankovnictví a pojišťovnictví.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalost často používaných pojmů a produktů bankovnictví a pojišťovnictví a příprava na jejich použití v praxi.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Dva povinné písemné testy - jeden po části bankovnictví a druhý po části pojišťovnictví.
Výsledná klasifikace součtem hodnocení obou testů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do bankovních obchodů (typy financování, vymezení banky, bankovní dohled, český bankovní systém).
2. Identifikace klientů, finanční investiční nástroje - depozitní obchody.
3. Platební styk (hotovostní, bezhotovostní, elektronické bankovnictví, zahraniční platby).
4. Dokumentární platby (akreditiv, inkaso), platební karty, zajištění kurzových rizik.
5. Úvěrové obchody, záruky vystavené bankou (typy úvěrů, žádost o úvěr, žádost o záruku).
6. Úvěrová analýza, zajištění úvěrů a záruk.
7. Leasing, faktoring, forfaiting.
8. Pojišťovnictví - pojistná teorie a příslušné související zákony, formy pojištění.
9. Občanské pojištění - pojištění majetku a odpovědnosti občanů, rizikové a životní pojištění.
10. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, havarijní pojištění vozidel, pojištění přepravy.
11. Pojištění podnikatelských rizik.
12. Likvidace pojistných událostí.

Cíl

Zlepšení a prohloubení pochopení významu pojmů, souvislostí a produktů z bankovnictví a pojišťovnictví ve spojení s praxí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor