Detail předmětu

Správa nemovitostí

ÚSI-ERSPNAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na problematiku správy nemovitostí, především bytových domů

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o spravování domů z hlediska technického, finančního i právního s ohledem na zvláštnosti v ČR.

Prerekvizity

Zvláštní prerekvizity nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti budou hodnoceny písemnou a ústní zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Druhy vlastnictví, právní předpisy
2. Nájem bytu, nájemní smlouva
3. Zvláštnosti nájemních vztahů v ČR
4. Vlastnictví bytu, společenství vlastníků, družstvo
5. Základní činnosti správy nemovitostí
6. Vybavení bytů a způsoby jejich vytápění
7. Služby spojené s nájmem
8. Vztahy k dodavatelům služeb (energie, voda)
9. Údržba a opravy domů a bytů, rekonstrukce
10. Technické zajištění údržby a oprav
11. Technická zařízení domu a jejich revize, lhůty pro jejích provádění
12. Software pro správu nemovitostí
13. Správcovská firma, organizační struktura

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí z oblasti správy nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor