Detail předmětu

Diplomový seminář REI

ÚSI-ERDISAk. rok: 2018/2019

Garant předmětu

Doporučená nebo povinná literatura

ČMEJROKOVÁ, S. et al. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, spol.s r.o., 1999, 255 str. ISBN 80-85927-69-1 (CS)
ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých zpráv. Praha, ČSNI, 1995. 32 s. MDT 06.055 (CS)
ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha, ČSNI, 1996. 32 s. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný