Detail předmětu

Simulační modelování při analýze silničních nehod II

ÚSI-EDSM2Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na hlubší poznání možností vybraného simulačního programu řešením konkrétních nehodových dějů.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu si studenti osvojí používání vybraného simulačního programu při řešení reálné dopravní nehody.

Prerekvizity

Podmínkou studia předmětu je základní znalost fyzikálních veličin a zákonů, souvisejících s analýzou silničních nehod

Doporučená nebo povinná literatura

Časopis Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, Brno. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se ralizuje formou cvičení v počítačové učebně. Tato cvičení slouží k pochopení principu práce s vybranými programy a následně ke zpracování semestrlního projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání klasifikovaného zápočtu je potřebná účast na cvičeních a odevzdání semestrální práce – zpracované zadané reálné dopravní nehody vybraným simulačním programem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka je realizována v sedmi čtyřhodinových blocích jedenkrát za 14 dní:
1. a 2. Řešení rázu vozidel v prostředí simulačního programu - parametry rázu a jejich vliv na postřetový pohyb vozidla
3. a 4. Simulace reálné dopravní nehody
5. a 6. Zpracování semestrálního projektu - řešení zadané reálné dopravní nehody včetně následného posouzení možnosti odvrácení střetu
7. Odevzdání semestrální práce, hodnocení.

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání návyků při používání vybraného simulačního programu při řešení dopravních nehod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je kontrolována prezenční listinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor