Detail předmětu

Řízení dopravní a spediční společnosti

ÚSI-EDRDSAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na problematiku řízení dopravních organizacích a spedičních společností silniční dopravy se zaměřením na logistické služby a na odlišnosti oproti ostatním organizacím. Aplikaci právních norem a mezinárodních smluv v řízení dopravní a spediční společnosti. Předmět obsahuje ekonomické a technické znalosti nezbytné pro provoz středních a velkých dopravních a spedičních firem.

Výsledky učení předmětu

Odborné znalosti k řízení logistiky a technologie provozu dopravních a spedičních organizací, aplikace právních předpisů a norem užívaných v silniční dopravě. Znalosti užití mezinárodních smluv a ekonomiky provozu.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti matematické statistiky, organizace dopravy, technologie provozu dopravy, předpisů pro provoz na dopravních komunikacích.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákony, prováděcí vyhlášky, předpisy čs. a mezinárodního práva s komentářem (dle podrobné specifikace) (CS)
MILETÍN, J. a kol: Daňové povinnosti dopravce. Praha: Verlag Dashofer, 2003. (CS)
MILETÍN, J. a kol: Správní řízení a výkon státního dozoru. Praha: Verlag Dashofer, 2004. (CS)
MILETÍN, J. a kol: Správní řízení ve věcech upravených zákonem o silniční dopravě. Praha: Verlag Dashofer, 2004. (CS)
STABENAU, H.: Verkehrs - Betriebslehre. München, 1991. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou je úspěšné vypracování semestrální práce. Zkouška je ústní. Hodnocení zkoušky vychází z ověření znalostí z přednášek a uvedené literatury s přihlédnutím na hodnocení semestrální práce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právní úprava provozování vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy
2. Práva a povinnosti vyplývající ze zákonů a prováděcích vyhlášek (živnostenský zákon, zákon o silniční dopravě apod.).
3. Práva a povinnosti vyplývající ze zákonů a prováděcích vyhlášek
4. Práva a povinnosti vyplývající ze zákonů a prováděcích vyhlášek
5. Mezinárodní silniční doprava.
6. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě /CMR/ - I.
7. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě /CMR/ - II.
8. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní dopravě /Dohoda AETR/ - I.
9. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní dopravě /Dohoda AETR/ - II.
10. Ostatní právní normy v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy.
11. Finanční povinnosti dopravců a speditérů
12. Daňové povinnosti dopravců a speditérů
13. Daňové povinnosti dopravců a speditérů

Cíl

Studijním cílem předmětu je, aby studenti získali znalosti pro vyšší úroveň řídícího managementu dopravní a spediční organizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor