Detail předmětu

Organizace dopravy I

ÚSI-EDOD1Ak. rok: 2018/2019

Předmět obsahuje teoretické a praktické znalosti o všech druzích dopravy (silniční, železniční, lodní, letecká,…). Znalosti legislativních předpisů nezbytných pro dopravu a řízení dopravních firem. Obecný přehled o mezinárodních smlouvách užívaných v dopravě (ADR, ATP, ….). Seznámení s mezinárodními obchodními podmínkami INCOTERMS 2000 a INCOTERMS 2010. Předmět se také zabývá ekonomikou a technologií provozu v silniční dopravě

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu, získá znalosti vztahující se k legislativě v dopravě a řízení podniku (např.: zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě,…), mezinárodních úmluvách, s využitím v technologii a ekonomice provozu.

Prerekvizity

Základní znalosti právních předpisů v oblasti dopravy, ekonomiky a techniky pro střední management dopravy a spediční společnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Právní normy – zákony, vyhlášky, předpisy, strategické dokumenty ČR, EU a mezinárodního práva v dopravě v platném znění. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu: účast na cvičeních a 2 až 3 písemné práce
Zkouška: písemná a ústní část

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam dopravy pro společnost a její hospodářský vývoj
2. Úkoly dopravy ve společnosti v rozdělení na osobní a nákladní dopravu a na vnitrostátní a mezinárodní dopravu
3. Dopravní politika státu
4. Struktura a organizace podnikání v dopravě
5. Organizační principy pro dělbu dopravy na jednotlivé druhy doprav
6. Dopravní výkony jednotlivých druhů doprav
7. Strategie a dlouhodobé výhledy dopravy
8. Potřeby hospodářského a společenského vývoje státu versus investice a kapacita jednotlivých druhů dopravy
9. Obchodní politika dopravy, dopravní trh a marketing v dopravě
10. Cenová politika v dopravě
11. Vzdělání a kvalifikace pracovníků v dopravě
12. Ekonomika dopravy
13. Public relations - Image - Reklama v dopravě

Cíl

Cílem studia předmětu je přinést studentům vědomosti a znalosti pro výkon povolání v oblasti dopravy ve státní správě a v dopravních a spedičních organizacích na úrovni vrcholového managementu, případně v dopravním výzkumu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Získání zápočtu: účast na cvičeních a 2 až 3 písemné práce
Zkouška: písemná a ústní část

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor