Detail předmětu

Seminář informatika v dopravě

ÚSI-EDINFAk. rok: 2018/2019

Obsah předmětu je zaměřen na problematiku ITS, jejich principy, funkce a možnosti jejich využití v souladu se současnými vývojovými trendy.

Výsledky učení předmětu

Absolvent bude po úspěšném ukončení studia schopen definovat problematiku využití informatiky a ITS v dopravě. Interpretovat a aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi, zejména při posuzování a vyhodnocování reálných dopravních situací. Dokáže se podílet se na návrzích vhodných opatření pro jejich řešení.

Prerekvizity

Nejsou požadován

Doporučená nebo povinná literatura

KŘIVDA, V. : Dopravní telematika, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0767-X (CS)
KŘIVDA, V. : Dopravní telematika II.., VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 (CS)
firemní materiály, prezentace výrobců, vlastní skripta. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu je vypracování semestrální práce na téma využití speciálních informačních a komunikačních technologií v dopravním podniku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu - základní pojmy, operační systémy a aplikační software
2. Počítačové sítě a moderní systémy přenosu dat - principy, vlastnosti, možnosti využití
3. Dopravní telematika a její aplikace
4. Dopravní telematika – technologie, principy
5. Současné trendy v dopravním plánování s využitím ITS
6. Sofistikované řízení dopravy ve městech
7. Veřejná doprava a ITS
8. Inteligentní dálnice a řízení liniových tras
9. Poskytování informací cestujícím, vozidlové a stacionární systémy
10. Systémy sledování vozidel – technologie, řešení, systémy GPS, elektronické mýto
11. Automatizovaná detekce excesů v silniční dopravě
12. Bezpečnost v dopravě s využitím ITS
13. Výhledové trendy a vize v ITS

Cíl

Cílem předmětu je studenta naučit využívat získané dovednosti o informačních technologiích, zejména ITS při plánování a řízení dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude kontrolována povinná účast na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor