Detail předmětu

Zvuková tvorba 1

FaVU-1ZT-ZAk. rok: 2018/2019

Vybrané kapitoly z dějin sound-artu. Sound-art jako hraniční oblast mezi skladbou, objektem, instalací a performancí. Poslech, analýza, diskuze. Zvuková ekologie, zvukové krajiny. „Čištění uší“ – různá cvičení směřující ke zkvalitnění schopnosti poslechu. Field-recording. Experimentální zvuková tvorba. Současná audio-scéna. Příprava vlastní zvukové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT)

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o dějinách a aspektech sound-artu, zvukové ekologii, field-recordingu a experimentální zvukové tvorbě. Seznámení se se stěžejními díly a osobnostmi sound-artu. Poslech, analýza.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet: prezence, test, sepsání konceptu své zamýšlené zvukové práce

Osnovy výuky

1) Osvobození zvuku – seznámení se s koncepty, manifesty, díly a představiteli futurismu a dále především musique concrete. Poslech a diskuse.
2) Soundscapes – seznámení se s konceptem zvukových krajin a problematikou zvukové ekologie. Odkaz díla R. M. Schafera. Samostatné zvukové procházky, field-recording a cvičení poslechu.
3) Elektro-akustická zvuková tvorba – vliv nových technologií na zvukovou estetiku. Elektronická hudba artificiální i populární. Kořeny nezávislé tanenčí hudby. Současná scéna experimentální elekro-akustické hudby. Poslech, diskuse.
4) Zvukové instalace – seznámení se s vybranými díly předních světových autorů sound-artu (Bernhard Leitner, Bill Fontana, Ryoji Ikeda).

Učební cíle

Zimní semestr je věnován dějinám sound-artu a seznámení se s teoretickými aspekty zvukové tvorby v její možné šíři. Součástí kurzu bude též rozvíjení schopností kritického, důkladného poslechu a vnímání zvuku. Proběhne i terenní nahrávání ruchů a příprava vlastní zvukové kompozice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře jsou povinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor APD , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AFO , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor