Detail předmětu

Základy fotografie

FaVU-ZAFOTAk. rok: 2018/2019

Kurz seznamuje studenty s praktickým užitím fotografie. Seznamuje je se základy osvětlovací techniky a vede je k zvládnutí základů (zejm.) analogové fotografie, její formální a technické aspekty. Součástí výuky je práce v temné komoře a základy exponometrie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se dozví zejména specifika klasické analogové fotografie a její přesahy do digitálního světa. Student zvládá dokumentaci svých prací, případně její praktické užití v rámci své vlastní ateliérové specializace.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet na základě ověření docházky

Osnovy výuky

Práce ve fotostudiu, expozice, hloubka ostrosti, práce s blesky atd. Praktická ateliérová cvičení.

Učební cíle

Získat zakladní zkušenosti s klasickou analogovou fotografií po technické stránce a představu o specifickém přístupu, odlišujícím ji od fotografie digitální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a seminářích je povinná.

Základní literatura

Freaman, Michael: Fotografie v praxi, Zoner Press 2013 (CS)

Doporučená literatura

Flusser, Vilém: Za filosofii fotografie, Fra 2013 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AFO , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor