Detail předmětu

Základy digitálního videa

FaVU-ZADIVI-ZAk. rok: 2018/2019

Prakticky orientovaný kurz zabývající se zpracováním videa v počítači s důrazem na rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností studentů. V kurzu je upřednostňován individuální přístup a pomoc s řešením konkrétních problémů studenta (či skupin s obdobnou úrovní dovedností) v oblasti digitálního videa.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT)

Výsledky učení předmětu

Základní soběstačnost v oboru: zvládnutí nelineárních střižen a videozařízení, kterými disponuje Kabinet audiovizuálních technologií.

Prerekvizity

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky spojené s praktickým cvičením na počítači.

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška na základě ověření získaných dovedností, případně konzultace nad realizací vlastního projektu v oblasti zpracování pohyblivého obrazu

Osnovy výuky

Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.

Učební cíle

Bezproblémové zvládnutí základního řetězce zpracování videoobrazu pomocí současných počítačových technologií: střih v nejpoužívanějších programech (FinalCut Pro, Premiere Pro), příprava grafiky pro film (Photoshop, Illustrator), zpracování zvuku (SoundForge, Wavelab, Cubase, Nuendo), finalizace celého projektu v nejžádanějších výstupech, tedy příprava a masterování DVD disků (ReelDVD, Scenarist, Encore) a ukotvení obrazového materiálu na internetu (Cleaner, ProCoder, RealNetworks, Quicktime).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.

Doporučená literatura

Čada, O.: Digitální video krok za krokem. Grafika Publishing, Praha 2002
Beránek, P.: Digitální video v praxi. Computer Press, Praha 2001

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AFO , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.