Detail předmětu

Videogram / Projekce 1

FaVU-PR1-ZAk. rok: 2018/2019

Smyslem modulu je společně vnímat vybraná filmová díla umělců, kteří ve správné době obsadili hraniční oblasti nikoho a zavedené mody percepce uvedli do zajímavých kolizí. Žánrem ani technikami (absolutní filmy, videografické eseje, zavedená studia a produkce, filmy transu atp.) neomezené tématické dvouhodinové večery, které napomohou porozumění souvislostí filmu a pohyblivého obrazu obecně s ostatními uměleckými druhy. Filmy reflektující oblast výtvarného umění, experimentální filmy, kultovní filmy i mlhavé obrazy. Vybrané projekce se po domluvě konají v malém sále Kina Art či kinosále MG v Brně z důvodu adekvátnosti místa vnímání filmu a všeho, co s touto specifickou audiovizuální instalací (kino) souvisí. Samostatný večer bude věnován praktickému seznámení se (v přítomnosti autorizovaného promítače) s kinotechnikou a tím, co pohyblivé obrazy v kině umožňuje (resp. umožňovalo) vidět. V rámci předmětu je studentům rovněž poskytnut finanční příspěvek (stipendium) na akreditace MFDF Jihlava a PAF Olomouc.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT)

Výsledky učení předmětu

Zkušenosti z „jednoho příběhu filmu“; tedy i z projekce těch děl, která zůstala často nepovšimnuta, ale ta známější udělala možnými.

Prerekvizity

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Projekce s diskuzí.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet, recenzní esej (min. 2 normostrany) na dohodnuté téma

Osnovy výuky

Harmonogram a konkrétní témata jednotlivých projekčních večerů vzejdou z paměti a představ přihlášených studentů a budou upřesněna při prvním společném setkání. Aktuální program bývá zveřejněn na adrese http://www.videogram.cz.

Učební cíle

Zjemňování estetické citlivosti k odlišným formám pohyblivého obrazu a učení se vnímavosti k rozdílům mezi různými režimy „vidění“. Doplnění základního rozhledu a souvislostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Projekce jsou povinné (70% účast), zpětná vazba v jakékoli formě vyžadována.

Základní literatura

Sitney, P. Adams: Une histoire du cinéma. Museé national d'art moderne (FR)

Doporučená literatura

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu. Dauphin, Praha (CS)
Ulver, Stanislav: Západní filmová avantgarda. ČFÚ, Praha (CS)
Sitney, P. Adams: Visionary Film. Oxfor University Press, New York (EN)
Epstein, Jean: Poetika obrazů. Herrmann a synové, Praha (CS)
Manovich, Lev: The Language of New Media. MIT Press (EN)
Reiser, Martin & Zapp, Andrea (eds.): New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London (EN)
Bellour, Raymond & Bandy, Mary Lea (eds.): Godard. Son+Image 1974–1991. New York (EN)
Petříček, Miroslav: Myšlení obrazem. Úvody FAMU, Praha (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor AVI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AFO , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor