Detail předmětu

Palubní soustavy letadel II

FSI-OPLAk. rok: 2017/2018

Pojednává o palubním informačním systému, přístrojích a soustavách pro kontrolu letu a letadla, zajištění bezpečnosti, ekonomiky a komfortu letu. Dále o soustavách ručního poloautomatického a automatického řízení letu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znát účel, princip činnosti palubních soustav a tendence jejich vývoje. Znát metody pro umístění vybraných vysílačů letových veličin na letounu.

Prerekvizity

Základní znalosti z teorie aut. řízení - vlastnosti a přenosové funkce element. prvků., servomechanismy. Základní znalosti elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Čižmár: PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ, Učeb. texty – pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1, pro předmět 022 00, 2006, ISBN 80-7204-445-1 (CS)
Letecké předpisy/Airwothiness regulation requirements (EASA CS, FAA FAR)
Moir, Seabridge: Civil Avionics Systems, ISBN: 978-1-118-34180-3, 2013 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Zkouška je písemná nebo ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je dát studentům úplný přehled o palub. soust. moderních letadel různých kategorií (od malých letounů všeobecného letectví po velké dopravní letouny). Hlavní důkaz je položen na vysvětlení palubního informačního systému, jeho jednotlivých soustav a jejich souvislostí:
- u konstruktérů - s vnitřní konstrukcí draku letounu;
- u provozního směru - s údržbou avioniky na palubě a zabezpečení dat pro řízení provozu letadel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-STL , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historický úvod, současný stav a perspektivy dalšího rozvoje, dělení systémů letadla podle ATA a GAMA
2. Uspořádání přístrojového vybavení na palubě letadel – obecné zásady, požadavky předpisů, přístrojové vybavení malých cvičných a sportovních letadel, vybavení malých dopravních letadel, vybavení velkých dopravních letadel
3. Zkoušení přístrojového vybavení – zkoušení podle požadavků RTCA/DO-160 (včetně elektromag. kompatibility, odolnosti vůči účinkům blesků), opatření v konstrukci ke zvýšení odolnosti elektrotechnických zařízení
4-5. Letové a navigační přístroje - Pitot-statický systém, výškoměr, rychloměr, Machmetr, variometr
6. Letové a navigační přístroje – Gyroskop, směrový setrvačník, umělý horizont, zatáčkoměr, magnetický a gyro-indukční kompas
7. Letové a navigační přístroje – radionavigační systém - VOR/DME, ADF, ILS, GPS
8. Elektronický systém letových přístrojů – sběrnice údajů (ARINC429), zabezpečení softwaru (dle RTCA DO-178), elektronické zobrazovací prvky, architektura systémů (EFIS, ECAM, EICAS)
9. TCAS, GPWS
10. Pohonná jednotka a přístroje monitorování
11. Automatické systémy řízení letu
12. Záznamové a signalizační vybavení
13. Kritičnosti přístrojů a vybavení

Cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dělení systémů letadla podle ATA a GAMA
2. Uspořádání přístrojového vybavení na palubě letadel
3. Zkoušení přístrojového vybavení
4-7. Letové a navigační přístroje
8-9. Elektronický systém letových přístrojů
10. Pohonná jednotka a přístroje monitorování
11. Automatické systémy řízení letu
12. Záznamové a signalizační vybavení
13. Kritičnosti přístrojů a vybavení

Laboratoře a ateliéry

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ukázka a použití zařízení pro zkoušení letových přístrojů. Ukázka a použití zaříz.pro zkouš.přístr.pro kontrolu pohonné jednotky.