Detail předmětu

Strojírenské materiály a tepelné zpracování

FSI-HMTAk. rok: 2017/2018

Předmět Strojírenské materiály a tepelné zpracování má studenty seznámit s konstrukčními a nástrojovými kovovými a nekovovými materiály, které se používají v současné době ve strojírenství. Výuka je zaměřena na souvislosti mezi chemickým složením, vlastnostmi, strukturou materiálu a jejich použitím.
Předmět obsahuje následující kapitoly :
- vliv metalurgie na vlastnosti a strukturu ocelí a litin
- fázové přeměny při tepelném zpracování
- konstrukční oceli,
- svařitelnost ocelí,
- mechanické vlastnosti ocelí
- oceli a litiny na odlitky
- nástrojové materiály.

Výsledky učení předmětu

Absolvování předmětu by mělo studentům umožnit výběr materiálů a jejich zpracování pro praxi.

Prerekvizity

Předmět navazuje na získané vědomosti z předmětu BUM a 3SV a tyto doplňuje o inženýrské aplikace.

Doporučená nebo povinná literatura

ASHBY, F.M., JONES, D.F. Engineering Materials I,II. Pergamon press, Ltd.,Editors (EN)
DORAZIL, Eduard a Jan HRSTKA. Strojírenské materiály a povrchové úpravy. 2. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1988, 330 s. (CS)
FREMUNT, P., KREJČÍK, J., PODRÁBSKÝ, T. Nástrojové oceli, Dům techniky Brno, Brno, 1994.
PLUHAŘ, J. KORRITA, J. Strojírenské materiály.
FREMUNT, Přemysl, Jiří KREJČÍK a Tomáš PODRÁBSKÝ. Nástrojové oceli. Brno: Dům techniky, 1994 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je 100% a aktivní účast ve cvičení a vypracování protokolů z probíraných témat. V případě omluvené neúčasti vypracování náhradního protokolu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části posuchač zpracuje čtyři hlavní témata přednesených během semestru. V ústní části zodpoví doplňující dotazy, resp. další otázky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se mají v uvedeném předmětu orientovat při výběru a použití konstrukčních materiálů za účelem dosažení užitných vlastností. Předmět navazuje na získané vědomosti z předmětů : Úvod do materiálových věd a inženýrství, Struktura a vlastnosti materiálů
a tyto doplňuje o inženýrské aplikace

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka v rámci cvičení bude nahrazena po dohodě s příslušným vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura a vlastnosti materiálů (rozdělení, značení a použití)
2. Nízkouhlíkové oceli (stárnutí, hlubokotažné a svařitelné oceli)
3. Rekrystalizace tvářených ocelí (statická, dynamická)
4. Nízkolegované oceli k zušlechťování (TZ, prokalitelnost, struktura ocelí)
5. Vybrané korozivzdorné a žáruvzdorné oceli, struktura, svařitelnost, vlastnosti a použití
6. Oceli a litiny na odlitky
7. Nástrojové oceli, rozdělení dle ČSN a ČSN EN, vlastnosti a použití
8. Tepelné zpracování vybraných NO, včetně RO
9. Struktura, vlastnosti a použití slitin na bázi hliníku a hořčíku
10. Struktura, vlastnosti a použití slitin na bázi titanu
11. Vlastnosti a použití superslitin na bázi niklu
12. Slinuté karbidy pro obrábění a tváření, povlakované a nepovlakované
13. Řezná keramika, povlakovaná a nepovlakovaná

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura a vlastnosti slitin Fe, rozdělení dle ČSN a EN
2. Mechanické charakteristiky materiálů
3. Stárnutí nízkouhlíkových ocelí, hlubokotažné oceli
4. Svařitelné oceli s vyšší mezí kluzu
5. Nízkolegované oceli k zušlechťování, austenitizace a TZ ocelí
6. Chemicko tepelné zpracování vybraných ocelí
7. Vybrané korozivzdorné a žáruvzdorné oceli
8. Struktura, vlastnosti a použití litin (bílé a grafitické)
9. Nástrojové oceli
10. Struktura a vlastnosti slitin na bázi hliníku a hořčíku
11. Struktura a vlastnosti superslitin na bázi niklu
12. Vlastnosti a použití slinutých karbidů na řezné nástroje, povlakované a nepovlakované
13. Vlastnosti a použití keramické soustavy, povrchové úpravy nástrojů