Detail předmětu

Optoelektronika a optické komunikace

FEKT-BOOKAk. rok: 2017/2018

Základy optických a optoelektronických prvků pro přenos a zpracování signálu. Generace světla, emise a absorpce. Základy laserové techniky, zesilování světla, plynové a pevnolátkové lasery, konstrukce, vlastnosti, použití. Principy a vlastnosti polovodičových elektro-optických součástek, nekoherentní zdroje záření, polovodičové lasery, optické detektory. Principy šíření světla v izotropních a anizotropních látkách, atmosférický přenos záření. Planární a vláknové vlnovody.
Principy optických přenosů analogových a digitálních signálů. Základní parametry optické vláknové trasy a optických atmosférických přenosových systémů. Ekonomická a technická kritéria aplikací optoelektronických komunikačních systémů a jejich přínosy v jednotlivých oblastech použití.
Komunikace v počítačových sítích. Technické principy fotoniky ve zpracování dat a v senzorové technice.

Výsledky učení předmětu

Absolvent zná principy a základní technická řešení optoelektronických komponentů a systémů v komunikační technice, informatice a senzorice. Umí posoudit vhodnost aplikací těchto systémů v konkrétním projektu je schopen se kvalifikovaně podílet na návhu systémů, jejich realizaci či servisu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Literatura

Y. Chai, Applied Photonics, Academic Press, California, 1994.
Saleh B. E. A., Teich M. C.: Fundamentals of photonics, New York, Wiley, 1991.
Čtyroký J., Hüttel I., Schröfel J., Šimánková L.: Integrovaná optika, Praha, SNTL 1986.
Schroffel, J. - Novotný, K. Optické vlnovody. Praha, SNTL-ALFA 1986.
Turán J., Petrík S.: Optické vláknové senzory. Alfa, Bratislava, 1991.
Tamir T.: Integrated optics, Berlin, Springer verlag, 1975.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy optických a optoelektronických prvků pro přenos a zpracování signálu.
2. Principy šíření světla v izotropních a anizotropních látkách
3. Generace světla, emise a absorpce.
4. Základy laserové techniky, zesilování světla, plynové a pevnolátkové lasery, konstrukce, vlastnosti, použití.
5. Principy a vlastnosti polovodičových elektro-optických součástek.
6. Nekoherentní polovodičové zdroje záření, polovodičové lasery.
7. Optické detektory, fotovoltaika .
8. Atmosférický přenos záření, planární a vláknové vlnovody.
9. Principy optických přenosů analogových a digitálních signálů.
10. Základní parametry optické vláknové trasy a optických atmosférických přenosových systémů.
11. Ekonomická a technická kritéria aplikací optoelektronických komunikačních systémů a jejich přínosy v jednotlivých oblastech použití.
12. Optické komunikace v počítačových a telekomunikačních sítích.
13. Technické principy fotoniky ve zpracování dat a v senzorové technice.

Cíl

Seznámit s principy optoelektronických prvků a systémů zejména pro informační technologie, komunikace a senzoriku. Ukázat typické konstrukce a aplikace optických vláken, nekoherentních zdrojů, laserů, laserových diod a prvků vláknové optiky v optických komunikačních systémech, položit základy k návrhu a stavbě optických komunikačních linek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 7 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor