Detail předmětu

Zdravotnické informační systémy

FEKT-MZISAk. rok: 2016/2017

Předmět je věnován principům informačních systémů, databázových systémů a dotazovacích jazyků. Je orientován na získání znalostí o pacientských datech a pacientském počítačovém záznamu. Diskutuje počítač jako součást diagnostických, terapeutických a správních systémů, hierarchii a funkci medicínských informačních systémů, specifika etiky a bezpečnosti medicínských dat v informačních systémech.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní struktury medicínských informačních systémů,
- vysvětlit základní pojmy elektronické zdravotní dokumentace,
- popsat principy základních metod zpracování dat v informačních systémech,
- diskutovat výhody a nevýhody jednotlivých metod,
- pracovat s klinickým informačním systémem.

Prerekvizity

Student by měl být schopen vysvětlit základní principy zpracování dat, měl by znát základní pojmy zdravotnických procesů a měl by ovládat základní znalosti z databázových systémů. Obecně jsou požadovány znalosti matematiky na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

MUNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0. (CS)
ŠPUNDA, M., DUŠEK, J. a kol. Zdravotnická informatika. Karolinum, Praha, 2007. (CS)
Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia, Praha, 1992. (CS)
van Bemmel, J.H. (ed.): Yearbook of Medical Informatics. Schattauer, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. (EN)
Gardarin, G: Relational Databases and Knowledge Bases. Addison Wesley Co., 1999. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává projekty podle pokynů vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

až 30 bodů ze cvičení (1 samostatné projekty, 1 test)
až 70 bodů za písemnou zkoušku
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v základních pojmech medicínských informačních systémů a schopnosti definovat strukturu medicínských informačních systémů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Organizace českého zdravotnictví a zdravotní péče, informační systémy.
2. Databázové systémy, databázové modely.
3. Počítač jako součást diagnostických, terapeutických a správních systémů.
4. Nemocniční informační systémy.
5. Nemocniční informační systémy na bázi centralizované nebo distribuované databáze.
6. Počítačový pacientský záznam, medicínská data.
7. Elektronický zdravotní záznam - koncept e-Health.
8. Komunikace mezi různými informačními systémy, datové standardy.
9. Zásady výstavby nemocničních informačních systémů.
10. Bezpečnost dat, specifika etiky v medicínských informačních systémech.
11. Účtování zdravotní péče.
12. Plánovací systémy, vyvolávací systémy.
13. Manažerské informační systémy.

Cíl

Cílem předmětu poskytnout studentům základní orientaci v problematice specifikace lékařských dat z hlediska jejich zpracování diagnostickými systémy a zdravotnickými informačními systémy, poskytnout informace o struktuře jejich reprezentace, o jejich úloze v diagnostických systémech a koncepci medicínských informačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-BEI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor