Detail předmětu

Klinická fyziologie

FEKT-MKFLAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje principům funkce lidského organismu a metodám pro diagnostiku různých funkčních onemocnění. Studenti si významně prohloubí znalosti v znalosti lékařských diagnostických přístrojů, které slouží nejen pro monitorování významných funkcí organismů, ale také pro pokročilou diagnostiku různých funkčních onemocnění. Studenti se rovněž seznámí s běžnou praxí na odborných zdravotnických pracovištích formou stáží

Výsledky učení předmětu

Absolvent je schopen:
- Vysvětlit funkci kardiovaskulárního systému člověka
- Vysvětlit funkci dýchací soustavy člověka
- Vysvětlit funkci trávicího ústrojí člověka
- Popsat a vysvětlit principy diagnostických přístrojů pro kardiovaskulární a dýchací soustavu člověka
- Vysvětlit principy snímání a základního zpracování biosignálů
- Definovat požadavky kladené na elektrokardiograf, elektroencefalograf, elektrookulograf, elektromyograf, a spirometr
- Interpretovat změny biosignálů v reakci na fyziologický podnět

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti biologie člověka a lékařské techniky na úrovni bakalářského studia. Student, který si předmět zapíše, by měl dokázat popsat jednotlivé části lidského těla, vyjmenovat části kardiovaskulárního systému a dýchací soustavy.

Doporučená nebo povinná literatura

BROWN, Arthur a Donald STUBBS. Medical Physiology. John Wiley and sons, 1983. ISBN 04-710-5207-8.
SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologicke člověka. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-247-0630-X.
CHALOUPKA, Václav et al. Základy funkčního vyšetření srdce a krevního oběhu. Brno: IDVPZ, 2000. ISBN 80-701-3297-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, laboratoře a exkurze. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává protokoly z laboratorních cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Během semestru jsou max 25 body hodnoceny výstupy praktických cvičení, odevzdávané formou laboratorního protokolu. Na konce semestru má student možnost získat max. 15 bodů za písemný zápočtový test zaměřený na ověření znalosti hodnocení funkce orgánů a systémů. Závěrečná zkouška (ústní forma) za max. 60 bodů je zaměřena na ověření znalosti způsobu hodnocení funkce orgánů a systémů, klíčové ukazatele a vyšetřovací metody. Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je účast na exkurzích předmětu a laboratorních cvičeních

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Klinické využití znalostí biologie člověka.
2.Hodnocení funkce orgánů a systémů.
3.Klíčové ukazatele funkce , vyšetřovací metody.
4.Možnosti a limitace jednotlivých vyšetřovacích metod, perspektivy jejich zdokonalování.
5.Technické prostředky pro diagnostiku a monitorování funkcí
6.Stáže skupin studentů ve zdravotnickém prostředí, seznámení s vyšetřovacími metodami.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se základní funkcí organismu, s vyšetřovacími metodami v lékařství, jejich možnostmi a limitacemi. Jako další cíl si předmět klade uvedení techniků do lékařského prostředí formou praktických stáží na klinických pracovištích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka a exkurze jsou povinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-BEI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor