Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-BXBMAk. rok: 2016/2017

Odborná praxe
- v podnicích a firmách elektronického průmyslu
- rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s podmínkami odborné praxe
- v podnicích a firmách elektronického průmyslu,
- rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Prerekvizity

Prerekvizity nejsou požadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

podle požadavků podniku nebo firmy

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe probíhá v podnicích a firmách elektronického průmyslu, a to v tuzemsku i v zahraničí. Absolvování odborné praxe, souvislá doba trvání nesmí být kratší než 2 týdny.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Písemné potvrzení o absolvování odborné praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, a to v tuzemsku i v zahraničí. Absolvování odborné praxe, souvislá doba trvání nesmí být kratší než 2 týdny.

Cíl

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

160 hod., povinná

Vyučující / Lektor