Detail předmětu

Speciální metodika soudního inženýrství - soudní inženýrství ve stavebnictví

ÚSI-DSE04Ak. rok: 2011/2012

Názvosloví posuzování vad a poruch ve stavebnictví. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy. Metody soudně znalecké analýzy. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování. Skladba znaleckého posudku a expertízy. Specifika znalecké činnosti oboru stavebnictví v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní). Týmová práce při znalecké analýze ve stavebnictví.
Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu. Zásady provádění ohledání, odběry vzorků pro rozbory.
Typické případy znalecké analýzy při výrobě stavebních hmot a prefabrikaci, v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství a v dalších oborech.
Problematika zjištění výše majetkové újmy ve stavebnictví.
Praxe znalecké činnosti v oboru stavebnictví, vady znaleckých posudků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

znalosti v rozsahu stavební fakulty - magisterské studium

Osnovy výuky

1. Názvosloví posuzování vad a poruch ve stavebnictví.
2. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození, metoda zpětného odvíjení děje, aplikace zákonů logiky, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy).
3. Metody soudně znalecké analýzy (analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, metoda zužování mezí, analýza havárií, odvození souvislosti mezi příčinou a následkem, nedodržení norem ve vztahu k následku).
4. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování.
5. Skladba znaleckého posudku a expertízy.
6. Specifika znalecké činnosti oboru stavebnictví v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní). Týmová práce při znalecké analýze ve stavebnictví.
7. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu.
8. Zásady provádění ohledání, odběry vzorků pro rozbory.
9. Typické případy znalecké analýzy v pozemním stavitelství.
10. Typické případy znalecké analýzy v dopravních stavbách.
11. Typické případy znalecké analýzy při výrobě stavebních hmot a prefabrikaci.
12. Problematika zjištění výše majetkové újmy ve stavebnictví.
13. Praxe znalecké činnosti v oboru stavebnictví, vady znaleckých posudků.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný