Detail předmětu

Speciální metodika soudního inženýrství - analýza silničních nehod

ÚSI-DSE01Ak. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na základní disciplíny, které jsou využívány při analýze silničních nehod.
Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými statěmi z matematiky a fyziky, ze soudního lékařství, z biomechaniky, a kriminalistiky. Dále zabývá dynamikou kolizních jevů zrakovým vnímáním řidiče. Cílem je dále získání zkušeností s aplikací fyzikálních zákonů na konkrétní řešené dílčí úlohy a poté jejich využití při komplexní analýze.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Obecná metodika soudního inženýrství

Osnovy výuky

1. Základy mechaniky při analýze nehod
2. Znalecký experiment resp. vyšetřovací pokus pro zajištění podkladů k analýze dopravní nehody.
3. Výpočty ve znaleckém posudku, vyhodnocování výsledků měření, přenášení chyb (rozmezí) vstupních hodnot ve výpočtech; metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií). Znalecká fotogrammetrie.
4. Dílčí postupy a metody analýzy (příčné přemisťování vozidla, zjišťování nárazové resp. ekvivalentní bariérové rychlosti.
5. Početní analýza střetu vozidel.
6. Grafická analýza střetu (DRHI, MDRHI, kontrola točivostí, metoda rhomboidního řezu, metoda energetického prstence).
7. Analýza typických nehod (nehody s chodci, střety vozidel, nehody jízdních souprav, vč. analýzy možností vjetí protijedoucího vozidla mezi tažné vozidlo a přívěs resp. mezi nápravy.
8. Názvosloví a analýza nehod jízdních kol a motocyklů.
9. Vyjetí vozidla v oblouku, aquaplaning, analýza polohy osádky ve vozidle, přednost v jízdě, snížená schopnost k jízdě, nehody při světelné signalizaci, technická závada jako příčina nebo důsledek nehody (po jednotlivých skupinách vozidla).
10. Systémová analýza silniční nehody (systém dopravní nehody, jeho prvky resp. subsystémy, názvosloví a veličiny používané při analýze nehod, jejich jednotky, způsoby zjištění hodnot).
11. Vybrané vlastnosti jednotlivých prvků nehodového systému, důležité pro analýzu nehody.
12. Výpočetní programy pro analýzu silničních nehod.
13. Znalecký posudek k příčinám a průběhu silniční nehody.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný