Detail předmětu

Psychologie v soudním inženýrství

ÚSI-DSD11Ak. rok: 2011/2012

Předmět seznamuje se základními východisky psychologie a psychologických disciplín, podává orientaci v základních aspektech fungování lidské psychiky, zaměřuje se na chování člověka ve společnosti včetně patologického chování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Osnovy výuky

1) Úvod do psychologie. Předmět, systém, klasifikace psychologických disciplín.
2) Základní výkladové okruhy:
Osobnost a osobnostní potenciál, osobnostní typologie,temperament. Poznávání
osobnosti.
3) Duševní jevy - vnímání, paměť, myšlení, učení, city a emoce.
4) Motivy a motivace ovlivňující chování.
5) Chování člověka z hlediska vývojového.Individuální vývoj.
6) Význam vnějších a vnitřních faktorů ovlivňující chování.
7) Normalita a patologie lidského chování.
7) Závislosti a jejich vliv na chování.
8) Psychická odolnost - důsledky a projevy zátěžových situací
9) Psychická zátěž a stres. Osobní potenciál a percepce stresu v zátěžových situacích.
10) Agrese a agresivita v chování.
11) Konflikty a zátěžové situace.
12) Psychosomatické poruchy, projevy a vliv na chování.
13) Sociální kontakt, interakce a percepce.

Učební cíle

Základní pojetí psychologie, osobnosti, chování a patologie chování, chování ve společnosti

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, volitelný (nepovinný)

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, volitelný (nepovinný)