Detail předmětu

Metody studia lesních ekosystémů

ÚSI-DSD10Ak. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku studia lesních dřevin, jednotlivých stromových jedinců i jejich porostů. Studijním cílem je získání speciálních odborných znalostí pro kvantifikaci procesů stavu dřevin pomocí funkční diagnostiky pro potřeby znalecké činnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Osnovy výuky

1. Vědecká formulace praktických lesnických otázek, zhodnocení současných možností jejich řešení.
2. Návrhy postupů řešení pro posouzení konkrétního stanoviště, výběr měřitelných veličin, přístrojové vybavení, počítačové zpracování dat a způsoby interpretace výsledků.
3. Měření hlavních funkčních struktur stromů s využitím moderní instrumentální techniky: distribuce skeletu.
4. Měření hlavních funkčních struktur stromů s využitím moderní instrumentální techniky: distribuce listoví a kořenů.
5. Funkční a mechanická stabilita, stresové reakce až poškození vitality stromů
6. Měření toku energie v ekosystémech: Sluneční energie, vlastnosti absorpčních povrchů rostlin, fotosyntéza, respirace, akumulace, dekompozice.
7. Vodní provoz stromů: Tok vody v kontinuu půda-strom-atmosféra (soil-plant-atmosphere-continuum, SPAC), zjišťování dynamiky absorpce, dálkového vedení, desorpce, vodní bilance u různých typů dřevin, věkových tříd a režimech faktorů prostředí
8. Minerální výživa: měření koncentrace a pohybu elementů mezi půdou a různými orgány rostlin
9. Přístrojová technika, interpretace výsledků.
10. Zjišťování toku informací v ekosystému: Interakce strom-strom, strom-mikroorganizmy, strom-hmyz, technika k zachycováni těchto informací a jejich interpretace.
11. Praktické aplikace výsledků měření v lesnictví, hydrologii a dalších oborech.
12. Modelování funkce a architektury dřevin
13. Zvláštnosti fyziologie a struktury dřevin za extrémních podmínek (např. sucho, hypoxie).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný