Detail předmětu

Právní a kriminalistické aspekty znalecké činnosti

ÚSI-DSD09Ak. rok: 2011/2012

Výuka je zaměřená na vybraná témata kriminalistiky z oblasti kriminalistické techniky, taktiky a metodiky vyšetřování dopravních nehod (silničních, železničních, plavebních a leteckých).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Osnovy výuky

1. Předmět, systém a metody kriminalistické vědy.
2. Kriminalistické učení o trestném činu.
3. Kriminalistická charakteristika trestného činu.
4. Kriminalistické učení o stopách.
5. Materiální a paměťové stopy.
6. Vyšetřovací situace obecně i při vyšetřování silničních dopravních nehod.
7. Obecná metodologie kriminalistické praxe.
8. Kriminalistická identifikace.
9. Rekognice jako druh kriminalistické identifikace.
10. Obecné otázky metodiky vyšetřování trestných činů.
11. Metodika vyšetřování silničních a podle možnosti a potřeb doktorandů i dalších druhů dopravních nehod.
12. Kriminalistická dokumentace, její chyby a nedostatky.
13. Kriminalistická prevence.

Základní literatura

PORADA, V. A KOL. Kriminalistika. Brno: CERM, 2001, ISBN 80 - 7204 - 194 - 0

Doporučená literatura

PORADA, V. A KOL. Kriminalistika. Bratislava: Iura Edition, 2007
PORADA, V. A KOL. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2007, 309 s., ISBN 978-80-7380-038-3
PORADA, V. A KOL. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2007, 231 s., ISBN 978-80-7380-042-0
CHMELÍK, J., IVOR, J., PORADA, V.: Trestní právo hmotné. Praha: Linde, 2007, 279 s., ISBN 978-80-7201-652-5

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný