Detail předmětu

Oceňování podniků

ÚSI-DSD03Ak. rok: 2011/2012

Definice podniku, druhy firem podle občanského a obchodního zákoníku. Podnik a jeho hospodářská hodnota. Teoretické základy oceňování podniku. Fikce trhu, objektivní a subjektivní hodnota. Kvalifikovatelné a nekvalifikovatelné hodnoty podniku. Subjektivní a objektivní přístup k ocenění podniku. Doporučený postup při ocenění podniku. Oceňování celého podniku, jeho části, oceňování při likvidaci. Ocenění nerentabilních podniků. Zjištění věcné hodnoty, hodnoty substance. Finanční analýza firmy, finanční ocenění podniku. Daně a oceňování. Výnosové metody ocenění podniku. Minulý a budoucí vývoj podniku.
Metoda diskontovaného cash-flow, kapitálových zisků, nadzisku. Odhad disponibilních peněžních příjmů. Odhad hodnoty kapitálu, odhad trvalé hodnoty. Kombinace metod, prostý a vážený průměr. Tržní porovnání a jeho možnosti. Míra kapitalizace a její stanovení. Kalkulace úrokové míry. Oceňování společnosti s více činnostmi. Oceňování nadnárodních společností. Fúze a akvizice. Oceňování bank. Ocenění pro založení a transformaci společnosti podle obchodního zákoníku. Zdroje dat pro ocenění. Osnova posudku. Přesnost odhadu. Použití výpočetních programů, odpovědnost za jejich použití.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Prerekvizity

Teorie firem (podniků), struktura majetku podniku, způsob ocenění, účetní zatřídění majetku, diagnóza podniku, potřebný matematický aparát.

Osnovy výuky

1. Podnik a jeho pozice v občanském a obchodním zákoníku.
2. Teoretické základy oceňování podniku.
3. Funkce trhu, objektivní a subjektivní přístup k ocenění.
4. Oceňování celého podniku, části a za likvidaci.
5. Ocenění nerentabilní ch podniků.
6. Zjištění věcné hodnoty, hodnoty substance.
7. Finanční ocenění.
8. Daně a oceňování.
9. Výnosové metody ocenění.
10. Aplikace výnosových metod včetně kombinací.
11. Oceňování podniků (společností) s více předměty v činnosti.
12. Oceňování nadnárodních společností.
13. Oceňování bank.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný