doc. Ing.

Vlastislav Salajka

CSc.

FAST, STM – docent

+420 54114 7365
Vlastislav.Salajka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.

Projekty

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  CK01000033, Prodloužení životnosti vozovek krajských a místních komunikací pomocí inovativních asfaltových vrstev s využitím vysokopevnostních kompozitních materiálů, zahájení: 01.02.2020, ukončení: 30.11.2023
  Detail

 • 2015

  SŽDC-st.metodiky-Salajka, zahájení: 30.09.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Výpočet základu Loviisa, zahájení: 25.08.2012, ukončení: 30.11.2012
  Detail

  Prostředky pro modernizaci a zkvalitnění výukových metod k řešení prutových konstrukcí deformační metodou, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovace počítačových učeben pro modelování konstrukcí a výuku mechaniky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Optimalizace parametrů prostorového modelu podzákladí pro vyčíslení dynamické odezvy základové konstrukce stroje, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Metodika modelování interakce základů pod stroji a podzákladí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA103/09/2007, Vliv technické a přírodní seizmicity na statickou spolehlivost a životnost staveb, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Integrace praktických experimentů do výuky stavební dynamiky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  GA105/04/1424, Odezva technologických konstrukcí a budov na zatížení technickou seismicitou, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail