doc. Ing.

Vlastislav Salajka

CSc.

FAST, STM – docent

+420 54114 7365
Vlastislav.Salajka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.

Publikace

 • 2020

  JINDRA, D.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Non linear FEM analysis of composite concrete slab exposed to extreme thermal load. In 17th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2019). AIP conference proceedings. American Institute of Physics Inc., 2020. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

 • 2019

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; ZELENKA, J.; KOHOUT, M.; RAIF, L.; MAREK, T.; VUKUŠIČ, I.; VUKUŠIČOVÁ, D. Nová generace výhybek a výhybkových konstrukcí – evropský projekt S-CODE. Nová železniční technika, 2019, roč. 27, č. 6, s. 14-22. ISSN: 1210-3942.
  Detail | WWW

  PLÁŠEK, O.; RAIF, L.; VUKUŠIČ, I.; SALAJKA, V.; ZELENKA, J. Design of new generation of switches and crossing. In Future trends in Civil Engineering. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2019. s. 277-301. ISBN: 978-953-8168-36-9.
  Detail

 • 2018

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; ADAMEC, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; HRADIL, P.; SCHÜLLEROVÁ, B.; GUZIUR, P. Railway Buffer Stops Planning. In Road and Rail Infrastructure V. Zagreb, Croatia: Department of Transportation Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2018. s. 803-809. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail

 • 2017

  SALAJKA, V.; KLOUDA, J.; HRADIL, P. Numerical simulations of tests masonry walls from ceramic block using a detailed finite element model. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, roč. 11, č. 39, s. 88-99. ISSN: 1971-8993.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; FRÝBORT, D.; GLOCKNER, M. A comparison of spectral values obtained in bridge structures via radar interferometry and numerical calculations. In Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering (DYN-WIND). MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2017. s. 01-08. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J. Requirements of technical standards for the dynamic analysis of the load-bearing structures of footbridges. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. Francie: EDP Sciences, 2017. s. 01-06. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KUDRNA, J.; ŠPERKA, P.; HOLOMEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; SALAJKA, V.; BOHUŠ, Š.; URBANEC, K. Progresivní technologie pro prodloužení doby životnosti asfaltových vozovek. In ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906809-0-6.
  Detail

  SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; KALA, J.; PLÁŠEK, O. Dynamical response of railway switches and crossings. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering Conference, DYN-WIND 2017. MATEC Web of Conferences. CEDEX A: E D P SCIENCES, 2017. s. 1-6. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW

 • 2016

  SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; KALA, J. NUMERICKÉ SIMULACE ZKOUŠEK STĚN Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S UŽITÍM PODROBNÉHO KONEČNĚ PRVKOVÉHO MODELU. In Modelování v mechanice 2016. Ostrava, Česká republika: 2016. s. 1-10. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail | WWW

  KLOUDA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Chování nevyztužených zděných pilířů vystavených mimostřednému tlaku, 2. díl. Stavebnictví, 2016, roč. 2016, č. 9, s. 60-65. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; PLÁŠEK, O. ANALÝZA CHOVÁNÍ ZARÁŽEDEL ČD. In 24th SVSFEM ANSYS User´ s Group Meeting and Conference 2016. 2016. s. 154-163. ISBN: 978-80-905525-3- 1.
  Detail | WWW

  SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; KALA, J. Numerická analýza vlivu zpružnění na dynamickou odezvu výhybky při pojezdu vozidla. In Modelování v mechanice 2016. Ostrava, Česká republika: 2016. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail

 • 2015

  SALAJKA, V.; KALA, J.; ČADA, Z.; HRADIL, P. Modification of response spectra by probabilistic approach. In Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference. Wroclav, Polsko: 2015. s. 739-742. ISBN: 978-1-138-02681-0.
  Detail

  SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; PLÁŠEK, O.; KALA, J. Numerical Analysis of Dynamical Response in Railway Switches and Crossings. International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015). Osaka, Japan: 2015. s. 212-212.
  Detail

  SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; PLÁŠEK, O.; KALA, J. Numerical Analysis of Dynamical Response in Railway Switches and Crossings. In Applied System Innovation - Proceedings of the International Conference on Applied System Innovation, ICASI 2015. Osaka, Japonsko: 2015. s. 1163-1168. ISBN: 9781138028937.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; ADAMEC, V.; SALAJKA, V. Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel. Průběžná zpráva k 15. 11. 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-61.
  Detail

  HANZLÍK, T.; SALAJKA, V.; KALA, J. Application of a simple biomechanical model of a pedestrian in the solution of the dynamic response of a light bridge structure. In European Safety and Reliability conference. Zurich, Switzerland: 2015. s. 2919-2928. ISBN: 978-1-138-02879-1.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V. Detail analysis of Suspension Foot Bridge. In Proc of 16th European Bridge Conference. Edinburgh, Scotland: 2015. s. 1-8. ISBN: 0-947644-78- 4.
  Detail

  KLOUDA, J.; SALAJKA, V.; ČADA, Z.; HRADIL, P. Analýza chování stěn z keramických tvárnic při cyklickém zatížení s užitím podrobného FEM modelu. In SVSFEM ANSYS 2015. Hustopeče, Česká republika: 2015. s. 77-86. ISBN: 978-80-905525-2-4.
  Detail

  HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Analysis of roadside safety barrier using numerical model. In Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014. Wroclav, Polsko: 2015. s. 29-32. ISBN: 978-1-138-02681-0.
  Detail

 • 2014

  NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; SALAJKA, V.; HANZLÍK, T.; ŠEVČÍK, I.; SYCHROVÁ, Š. Dynamics of Collapse of a High- Rise Building. neuveden. neuveden. Saarbruecken Germany: Scholar’ s Press, 2014. 124 s. ISBN: 978-3-639-66816- 2.
  Detail

  FEILHAUER, M.; SALAJKA, V. Vibration of the new turbine runner of the pumped- storage hydro power plant at Dlouhé Stráně. Engineering mechanics 2014, 2014, roč. 2014, č. 6, s. 411-423. ISSN: 1805-8248.
  Detail

  STRYK, J.; GROŠEK, J.; CHUPÍK, V.; SALAJKA, V.; ČADA, Z.; JURÁNEK, P.; NOHELOVÁ, H. Importance of correct dowel posittions in transversal joints of rigid pavements. In 12 th International symposium on concrete roads 2014. Praha: 2014. s. 48-48.
  Detail

 • 2013

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Response of Water Tower on Wind Induced Vibration Considering Interaction of Fluid and Structure. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 284, č. 1, s. 1269-1272. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J. Assess of the nuclear power plant structures residual life and earthquake resistance. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 284, č. 1, s. 1247-1250. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

 • 2012

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Calculation of timber outlook tower with influence of behavior of steel- timber connection. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 165-168. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M. Thermic interaction between continuous welded rail and the bridge. In Road and Rail infrastructure II. Proceedings of the Conference CETRA 2012. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2012. s. 491-497. ISBN: 978-953-6272-49- 5.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Investigation of eigenvalue problem of water tower construction interacting with fluid. J VIBROENG, 2012, roč. 14, č. 3, s. 1151-1159. ISSN: 1392- 8716.
  Detail

  FEILHAUER, M.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Kmitání nového oběžného kola soustrojí PVE Dlouhé stráně. Brno, Česká republika: 2012. s. 151-160.
  Detail

  KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V. Numerical Analysis of Concrete crash barriers. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, roč. 2012, č. 70, s. 1039-1042. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Dynamic action Induced by Walking pedestrian. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, roč. 2012, č. 70, s. 1035-1038. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Výpočty pražce z předpjatého betonu. Pražec BC 12 se čtyřmi tyčemi předpínací výztuže. Brno: 2012. s. 1-31.
  Detail

 • 2011

  SALAJKA, V.; MATERNA, A. Modelování stavebních konstrukcí a prostředí. Praha: 2011. s. 44-53.
  Detail

  ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KALA, J.; KANICKÝ, V. The Probabilistic Approach to Modification of Seismic Linear Response Spectra. In Future Communication, Computing, Control and Management. Berlin Heidelberg: 2011. s. 365-371. ISBN: 978-3-642-27310- 0.
  Detail

  ČADA, Z.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Assessment of tanks with fluids subjected to seismic excitation. In 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011. Svratka: 2011. s. 87-90. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Measures which can be used to predict, prevent and resolve the problems of liveliness in footbridges. In Engineering mechanics 2011. Svratka: 2011. s. 267-271. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje. International Journal EGRSE, 2011, roč. 18, č. 3, s. 1-12. ISSN: 1803- 1447.
  Detail

  ČADA, Z.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V. Parametric study on dynamic behaviour of a multi-storey building including soil- structure interaction. In 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011. Svratka: 2011. s. 91-94. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

 • 2010

  ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V. Účinky přírodní a technické seizmicity na stavební konstrukce v ČR. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2010, roč. 10, č. 2, s. 173-182. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

 • 2009

  SALAJKA, V.; KALÁB, Z.; KALA, J.; HRADIL, P. Response of the residential building structure on load technical seismicity due to mining activities. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2009, roč. 38, č. 2, s. 218-226. ISSN: 2070- 3740.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Footbridge response on single pedestrian induced vibration analysis. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2009, roč. 38, č. 2, s. 753-764. ISSN: 2070- 3740.
  Detail

  HRADIL, P.; KALÁB, Z.; KNEJZLÍK, J.; KOŘÍNEK, R.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Response of panel building to mining induced seismicity in Karvina area (Czech Republic). Acta Montanistica Slovaca, 2009, roč. 14, č. 2, s. 143-151. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB. Brno, Česká republika: 2009. s. 1-17.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V. Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-11. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V. Assessment of Railway Track Dynamic Parameters. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-8. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Odezva stavebních objektů na seizmické buzení s využitím syntetických akcelerogramů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. IX, č. 2, s. 25-42. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V. Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 47-50. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  BRAŤKA, M.; KALA, J.; SALAJKA, V. Studie vlivu modelování podzákladí na provozní dynamiku kompresoru. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2008, roč. VIII, č. 2, s. 261-271. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J. Analýza seizmických odezev budov a konstrukcí. 2008. s. 1-15.
  Detail

  HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J. Analýza tlakových polí způsobených větrem. Brno: 2008. s. 1-21.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J.; HRADIL, P. Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů. 16. ANSYS. 1. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-254-3355- 3.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A.; SMUTNÝ, J. Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců. 2008. s. 1-15.
  Detail

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J. Tvorba výpočtových modelů seizmického buzení. 2008.
  Detail

 • 2007

  SALAJKA, V.; KALA, J. Statická zatěžovací zkouška visuté mostní konstrukce. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 427-430. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V. STANOVENÍ AERODYNAMICKÝCH SOUČINITELŮ. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J. Static analysis of main parts of suspensio bridge. Vilnius, Litva: 2007. s. 327-328.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J. Static analysis of main parts of suspension bridge. In Modern building materials, structures and techniques. Vilnius, Litva: 2007. s. 1-3. ISBN: 978-9955-28-131- 3.
  Detail

  SALAJKA, V.; MRÓZEK, M. Možnosti řešení dynamické odezvy nádrží s kapalinou v programu ANSYS. In 15. ANSYS. Lednice, Česká republika: 2007. s. 1-10.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Responses of structures to mining induced seismic event in the area near Karviná town. In OVA 07. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-248-1616- 6.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J.; KANICKÝ, V. Structural analysis of a cable- stayad pedestrian bridge. In VSU 2007. Sofie: 2007. s. 168-173. ISBN: 978-954-331-015- 9.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Response of a house structure to mining induced seismic event. In VSU 2007. Sofie, Bulharsko: 2007. s. 195-201. ISBN: 978-954-331-015- 9.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J. MOŽNÉ POSTUPY ŘEŠENÍ DYNAMICKÉ ODEZVY NÁDRŽÍ S KAPALINOU NA SEIZMICKÉ BUZENÍ. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-22.
  Detail

  SALAJKA, V. VLASTNÍ FREKVENCE A TVARY KMITU NÁDRŽÍ OVLIVNĚNÉ KAPALINOU. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  SALAJKA, V. ODEZVA NÁDRŽÍ S KAPALINOU NA SEIZMICKÉ BUZENÍ. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  KANICKÝ, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Srovnávací výpočty seizmických odezev typických konstrukcí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2007, roč. 7, č. 2, s. 1-12. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; VYMLÁTIL, P. The Static Analysis of Track with Under Sleeper Pads. In 9th International Conference and Exhibition. 1. London, UK: University of Edinburgh, 2007. s. 1-10. ISBN: 94-7644-611- 0.
  Detail

  KANICKÝ, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Comparative analysis of seismic responses of structures to mining induced seismic event. In OVA 07. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-1616- 6.
  Detail

  HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Influence of moving pedestrians on light bridge structures. In 15. ANSYS. Lednice, čeksá republika: 2007. s. 1-6.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; VOLÁK, O.; HRADIL, P. Vliv modelování kapaliny na dynamickou odezvu vodojemu. In New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2007. s. 199-202. ISBN: 978-80-227-2732- 7.
  Detail

  KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; KALA, J. Design of eartfquake resistance enhancements of the Dukovany nuclear power plant Building structures. In Nuclear power plant life management. Šanghai, Čína: 2007. s. 1-8.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V. Počítačová simulace postupu výstavby visuté mostní konstrukce. In New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava. Slovenská republika: 2007. s. 165-168. ISBN: 978-80-227-2732- 7.
  Detail

  HAVLÍK, P.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Dynamic response analysis of a table top compressor foundation. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2007, roč. 7, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  HAVLÍK, P.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Dynamic response analysis of a compressor foundation. In VSU 2007. Sofie, Bulharsko: 2007. s. 8-15. ISBN: 978-954-331-015- 9.
  Detail

  KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; NOVOTNÝ, J.; HAVLÍK, A. Pipe whip restraints- protection for safety related equipment of wwer nuclear power plants. In Nuclear power plant life management. Šanghai, Čína: 2007. s. 181 ( s.)
  Detail

  HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J. URČOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SYSTEMATICKOU REDUKCÍ SMYKOVÝCH PARAMETRŮ PEVNOSTI. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-14.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A. STANOVENÍ ÚČINKŮ VĚTRU NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUMERICKOU ANALÝZOU. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-20.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V. STANOVENÍ ÚČINKŮ VĚTRU NA CHODCE V ZASTAVĚNÉ OBLASTI. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Odezva konstrukcí na účinky seizmicity indukované důlní činností v oblasti kolem Karviné. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2007, roč. 7, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

 • 2006

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Seismic resistance assessment of HPP Matka penstocks. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2006, roč. 6, č. 2, s. 253-260. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Seismic resistance assessment of HPP Matka penstocks. In OVA 06. Ostrava, ČR: 2006. s. 253-260. ISBN: 80-248-1187- 1.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J. Studie dynamického chování visuté lávky pro pěší a cyklisty. In New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava, SR: 2006. s. 227-231. ISBN: 80-227-2479- 3.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J. Posouzení rozhledny Bohdaneč z hlediska dynamického zatížení. In New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava, SR: 2006. s. 173-177. ISBN: 80-227-2479- 3.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J. The application of the ANSYS program in the dynamic assessment of the two- drum factory assembled boilet with alongside positioned tubes. In 14. ANSYS Users Meeting. Tábor, ČR: 2006. s. 55-60. ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J.; KANICKÝ, V. Seismic response analysis of a large waste- heat boiler. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2006. Brno, ČR: 2006. s. 25-32. ISBN: 80-214-3318- 3.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J. Dynamická analýza oběžného kola čerpadlové Francisovy turbíny. In 14. ANSYS Users Meeting. Tábor, ČR: 2006. s. 75-80. ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  SALAJKA, V. Analýza konstrukcí v interakci s kapalinou. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy. Brno, ČR: 2006. s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 418X.
  Detail

  SALAJKA, V.; RYBÁK, V. Visutá lávka přes Labe pro pěší a cyklisty. In Mosty 2006. ČR: 2006. s. 451-455. ISBN: 80-86604-26- 8.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J. Dynamická analýza tenkostěných ocelových komínů. In Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení. 1. Brno: 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J. Posouzení seizmické odolnosti průmyslových kotlů. In Technické listy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J. Seismic resistance assessment of large boiler structures. In Technical sheets 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J. Dynamics analysis of thin- walled steel stacks. In Technical sheets 2005, Volume 2: technical sheets of results. 1. Brno: 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  SALAJKA, V.; NEVAŘIL, A.; KALA, J.; HRADIL, P. Aerodynamické účinky větru na štíhlé mostovky. Výzkumné zprávy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-13.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J. Posouzení seizmické odolnosti průmyslových kotlů. Technické zprávy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-16.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J. Seismic analysis of a large boiler structure. In International conference VSU 2006. 1. Sofie, Bulharsko: 2006. s. 143-149. ISBN: 954-331-009- 2.
  Detail

  KALA, J.; NEVAŘIL, A.; SALAJKA, V. Odezva lehké mostní konstrukce na zatížení větrem. In Ocelové konstrukce a mosty 2006. Bratislava, SR: 2006. s. 189-195. ISBN: 80-227-2471- 8.
  Detail

  SALAJKA, V.; KALA, J. Statický výpočet základních nosných prvků visuté mostní konstrukce. In Ocelové konstrukce a mosty 2006. Bratislava, SR: 2006. s. 243-249. ISBN: 80-227-2471- 8.
  Detail

  KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Seismic analysis of a penstock. In VSU 2006. Sofie, Bulharsko: 2006. s. 136-142. ISBN: 954-331-009- 2.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Design of steel stacks in earthquake endangered areas. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2006, roč. 6, č. 2, s. 161-169. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; KALA, J. Contribution to seismic resistance assessment of large boiler structures. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2006, roč. 6, č. 2, s. 171-180. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  KALA, J.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Design of steel stacks in earthquake endangered areas. In OVA06 Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Ostrava, ČR: 2006. s. 161-169. ISBN: 80-248-1187- 1.
  Detail

  KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; KALA, J. Contribution to seizmic resistance assessment of large boiler structures. In OVA06 Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Ostrava, ČR: 2006. s. 171-180. ISBN: 80-248-1187- 1.
  Detail

  KALA, J.; KALA, Z.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V. Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2005-6). In Směřování kateder/ústavu STM stavebních fakult ČR a SR 2005/ 2006. Mikulov, ČR: 2006. s. 30-46. ISBN: 80-214-3248- 9.
  Detail

  NOVOTNÝ, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results. In Dyna 2006. Brno, ČR: 2006. s. 229-237. ISBN: 80-214-3164- 4.
  Detail

  HRADIL, P.; SALAJKA, V. Analýza sklobetonových konstrukcí. In Technické listy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  HRADIL, P.; SALAJKA, V. Analysis of glass concrete structures. In Technical sheets 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J.; NEVAŘIL, A. Analýza sklobetonových konstrukcí. Výzkumné zprávy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1-10.
  Detail

 • 2005

  KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V. Teoretické modely statického, resp. dynamického chování, spolehlivostní analýza. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. 1. Brno: 2005. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Verification of the design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures. In 13. ANSYS Users' Meeting, Sborník Přednášek. Přerov: SVS FEM s.r. o, 2005. s. 13-18. ISBN: 80-239-5675- 2.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Study of enhancing earthquake resistance of the nuclear power plant structures. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 165-170. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 171-174. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V., KALA, J. Seismic analysis of a steel stack structure. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: 2005. s. 243-246. ISBN: 80-227-2277- 4.
  Detail

  HRADIL, P., SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza seizmické odezvy vysoké panelové budovy. In 13. ANSYS Users' Meeting, Sborník přednášek. Přerov: SVS FEM s.r. o, 2005. s. 6-12. ISBN: 80-239-5675- 2.
  Detail

  KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V. Design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures. In Proceedings International Conference VSU 2005. Sofie: 2005. s. 170-175. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V. Seismic response of a high residential building structure - a case study. In Proceedings International Conference VSU 2005. Sofie: 2005. s. 176-181. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V. Design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures. In Proceedings International Conference VSU 2005. Sofie, Bulharsko: 2005. s. 164-169. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

 • 2004

  PĚNČÍK, J.; SALAJKA, V.; KALA, J. Analysis of maxi-parasol FLORIDA II. In Proceedings of 22nd CAD- FEM Users Meeting 2004. Dresden: CAD- FEM GmBh, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 3-937523-01- 4.
  Detail

  PĚNČÍK, J.; SALAJKA, V.; KALA, J. Analysis of maxi-parasol FLORIDA II. Proceedings of 22nd CAD- FEM Users Meeting 2004. Dresden: CAD- FEM GmBh, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 3-937523-01- 4.
  Detail

  BAJER, M.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; BUCHTA, S. Statická analýza ocelových zásobníků. Konstrukce, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 10-12. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Certifikace unikátního stropního systému komdecke. In Experiment 04. Brno: 2004. s. 481 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení. In Nové trendy v statike a dynamike stavebných konstrukcí. Bratislava: Stavebná fakulta Bratislava, 2004. s. 77-81. ISBN: 80-227-2116- 6.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Počítačová simulace nárazu programem LS DYNA. In ENGINEERING MECHANICS 2004. Svratka: 2004. s. 261-262. ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Výpočet kmitání oběžného kola Francisovy turbíny vynuceného tlakovými pulzacemi ve vodním prostředí. In 12. ANSYS Users’ Meeting. Hrubá Skála: 2004. s. 80 ( s.)
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Příspěvek k posuzování seizmického zatížení stavebních objektu dopravou. In Rozvoj seizmologie, inženýrské geofyziky a geotechniky. Ostrava: AV CR, Ostrava- Poruba, 2004. s. 261-268. ISBN: 80-248-0660- 6.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Příspěvek k posuzování seizmického zatížení stavebních objektů dopravou. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2004, roč. 13, č. 1, s. 261-268. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2004, roč. 13, č. 1, s. 269-278. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A. M02 - Teorie namáhání prutů. M02 - Teorie namáhání prutů. Brno: 2004. s. 1-64.
  Detail

  HRADIL, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů. In Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií. Bratislava: Stavebná fakulta Bratislava, 2004. s. 77-81. ISBN: 80-227-2116- 6.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Ověřování žlabových výhybkových pražců. In Experiment 2004. Brno: CERM, 2004. s. 423 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. The Behaviour of Concrete Sleepers in Ballast. In Railway Engineering- 2004. London: Engineering Technics Press, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 0-947644-54- 7.
  Detail

  KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V.; KALA, Z.; TEPLÝ, B. Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2003 až 2004). In Súčasné trendy vývoja stavebnej mechaniky. Žilina - Vrátna dolina: Katedra stavebnej mechaniky FAST ŽU v Žiline, 2004. s. 9 ( s.)
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V., VYMLÁTIL, P. Dynamická analýza ocelové mostní konstrukce. Konstrukce, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 15 ( s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P., SCHMID, P., VESELÝ, J. Návrh a posouzení únosnosti ocelových částí oboustranného železobetonového svodidla. In Experiment’ 04. Brno: 2004. s. 475 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  HRADIL, P., SALAJKA, V. Podrobná statická analýza keramické stropní konstrukce. In 12. ANSYS Users’ Meeting. Hrubá Skála: 2004. s. 210 ( s.)
  Detail

  HRADIL, P., VLK, Z., SALAJKA, V., NEVAŘIL, A., KANICKÝ, V., KALA, J. Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů. In Sborník 12. ANSYS Users' Meeting, 30. září - 1. října 2004 na Hrubé Skále. Hrubá Skála: SVS FEM s.r.o., 2004. s. 51-57.
  Detail

 • 2003

  BAJER, M.; BUCHTA, S.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Statická analýza sdružených ocelových zásobníků. In 20. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2003 Praha, 17. - 20.9. 2003. Praha, Česká Republika, 2003: 2003. s. 541-546. ISBN: 80-01-02747- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., VÍTEK, L., ŠUPČÍK, J., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠŤASTNÍK, S., ŠKOLAŘ, J., PLOCEK, Z. Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí jaderné elektrárny Dukovany. In Sanace 2003. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. s. 192 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P. Rizikové faktory hurdiskových stropních konstrukcí. In Sborník z konference " Mezinárodní konference zastřešení budov. Brno: Vysoké učení technické - Stavební fakulta, 2003. s. 217-222. ISBN: 80-214-2328- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; SALAJKA, V.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. Static reliability of concrete structures under extreme temperature, radiation, moisture and force loading. In Abstracts SMiRT 17. Praha: Czech Standard Institution Prague, 2003. s. 208- 208 ( s.)ISBN: 80-214-2413- 3.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠTĚPÁNEK, P. The Hazardous Factors of HURDIS Ceiling Structures. In Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 511-516. ISBN: 80-7099-746- X.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Probabilistic Approach in Determining Operation Resistance of Switches. In Proceedings of the Sixth International Conference on "Maintence&Renewal of Permanent Way; Power & Signalling; Structures & Earthworks" (on CD). Edinburgh: Engineering Technics Press, 2003. s. 50 ( s.)ISBN: 0-947644-50- 4.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V., HRADIL, P. Nový typ kompozitního stropního systému. In Sborník příspěvků z konference Betonářské dny 2003. Pardubice: 2003. s. 12 ( s.)ISBN: 80-239-1840- 0.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Simulace rázových zkoušek s využitím programu LS- DYNA. In Sborník přednášek 11. ANSYS&STAR-CD Users’ Meeting. Znojmo: 2003. s. 90 ( s.)ISBN: 80-239-1598- 3.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Seismická odezva průmyslového kotle. In Sborník příspěvků z 20. česko- slovenské konference s mezinárodní účastí Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-0102747- 3.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P. Statická zkouška a analýza zámku betonového svodidla. In Sborník přednášek 11. ANSYS&STAR-CD Users’ Meeting. Znojmo: 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-239-1598- 3.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V., VYMLÁTIL, P. Dynamická analýza ocelové mostní konstrukce. In Sborník příspěvků z 20. česko- slovenské konference s mezinárodní účastí Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: 2003. s. 641 ( s.)ISBN: 80-0102747- 3.
  Detail

  SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Seismic Response Analysis of a Large Waste-Heat Boiler. Postdam: 2003. s. 100 ( s.)
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Seismic Response Analysis of a Large Waste-Heat Boiler. In 21. CAD-FEM Users´ Meeting Internationale FEM- Technologietage. Potsdam, Germany: 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 3-937523-00- 6.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V., HRADIL, P. Analýza předpjaté železobetonové konstrukce. In Proceeding of 2nd International Conference on New Trends in Static and Dynamic of Buildings. Bratislava: 2003. s. 104 ( s.)ISBN: 80-227-1958- 7.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analysis of Traffic Induced Vibrations of a Building. In New Trends in Static and Dynamics of Buildings. Bratislava: 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-227-1958- 7.
  Detail

 • 2002

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Dynamická analýza potrubí přivaděče přečerpávací vodní elektrárny. In 2002.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Finite Element Analysis of Plastic Inserts for Concrete Sleepers. In 2002.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Dynamic Response Analysis of a Segmented Guyed Mast. In 2002.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Seismic Response Analysis of a Large Boiler. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 9. sekcia: Stavebná mechanika. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. s. 268 ( s.)ISBN: 80-7099-815- 6.
  Detail

  HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. Stavitel, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 32 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  HRADIL, P., SCHMID, P., SALAJKA, V. Časová analýza smršťování nadbetonávky na keramické nosníky HURDIS. In 2002.
  Detail

  HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P. Časová analýza účinků smršťování nadbetonávky na keramické nosníky hurdis. Stavitel, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 56 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠŤASTNÍK, S., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J. Ageing and Static Reliability of Concrete Structures under Temperature and Mechanical Loading. In 2002.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V., HRADIL, P. Contribution to the Clarifier Tank Design. In 2002.
  Detail

  HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠTĚPÁNEK, P. Analýza masivních železobetonových konstrukcí. In 2002.
  Detail

  KANICKÝ, V., VARNER, M., SALAJKA, V. Možnosti predikce dynamického chování lopat oběžných kol Kaplanových a Dériazových turbín. In 2002.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Finite Element Analysis of Plastic Inserts for Concrete Sleepers. In Railway Engineering - 2002. London: University of Edinburgh, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 0-947644-48- 2.
  Detail

 • 2001

  HOBST, L., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. In 2001.
  Detail

  SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., SALAJKA, V. Závěrečná zpráva rozvojového projektu IS 201591 T.O. H Fondu rozvoje VŠ. 2001.
  Detail

  HOBST, L., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., SALAJKA, V. Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí. In Betonářské dny 2001. Praha: 2001. s. 423 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Seismic response analysis of a boiler. In 9. ANSYS User’ s Meeting. Brno: SVS FEM s. r. o., 2001.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Dynamic response analysis of a segmented guyed mast. In Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií. Bratislava: STU Bratislava, 2001. s. 21 ( s.)ISBN: 80-227-1636- 7.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Komplexní řešení seizmické odezvy trubkového kotle. In 2001.
  Detail

 • 2000

  MATERNA, A., SALAJKA, V., BROŽOVSKÝ, J. Numerická analýza chování styku panelů a jejich srovnání s experimenty. In 2000.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Uložení oplétacích strojů na železobetonové stropní konstrukci. In 2000.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Statická analýza plastových vložek do betnových pražců. Nová železniční technika, 2000, roč. 8, č. 3, s. 78 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Nelineární analýza seizmické napjatosti prvků kluzného uložení velkoprůměrového potrubí. In 2000.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Natural Vibration of Five Blade Kaplan Turbine in Water. In 2000.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Statická analýza plastových vložek do betonových pražců. Nová železniční technika, 2000, roč. 8, č. 3, s. 78 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  MATERNA, A., SALAJKA, V., BRDEČKO, L. Výpočtové modely pro nelineární řešení železobetonových konstrukcí. In 2000.
  Detail

  SALAJKA, V., HRADIL, P. Teplotní a mechanická napjatost betonových konstrukcí na primárním okruhu JE Dukovany. Příloha P8, P9.1, P9.2, P9.3, P9.4 a P9. 5. 2000.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Možnosti využití ANSYSu při analýze kmitání lopat vodních strojů. In 2000.
  Detail

 • 1999

  SALAJKA, V. CivilFEM a jeho integrace k ANSYS Rev. 5. 5. In 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Odezva koleje na zatížení s použitím nelineárního výpočtového modelu. In 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza dynamiky základových konstrukcí turbín teplárny s paroplynovým cyklem. In 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Příspěvek k modelování železniční koleje s pevnou jízdní dráhou. In 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Dynamická analýza konstrukcí. In 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., MATERNA, A., BRDEČKO, L. Statická analýza panelových objektů. In 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., MATERNA, A. The Numerical Analysis of the Static Behavior of Panel Buildings. In 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., MATERNA, A., BRDEČKO, L. Statická analýza panelových objektů. 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., ŠMIŘÁK, S., MATERNA, A. Analýza statického chování rozsáhlých panelových konstrukcí. In 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., MATERNA, A., BRDEČKO, L. Numerické posouzení statické únosnosti panelového styku. In 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza dynamických vlastností konstrukce železniční koleje s pevnou jízdní dráhou. In 1999.
  Detail

  MATERNA, A., ŠMIŘÁK, S., SALAJKA, V., BRDEČKO, L. Regenerace panelových domů. Dílčí zpráva zpráva pracovní skupiny Statika a dynamika staveb. 1999.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbiny VE Mikšová ve vakuu a ve vodě. 1999.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza vlivu vodního prostředí na vlastní kmitání oběžného kola čerpadla. 1999.
  Detail

 • 1998

  HRADIL, P., SALAJKA, V. Návrh nosné konstrukce kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kladrubech. In 1998.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., MATERNA, A., SALAJKA, V. Matematische Modellirung der Plattenbauten: Nichtlineare Eigenschaften der Stösse. In 1998.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Výpočet přestavných odporů pro jazyky vyhýbek soustav UIC 60 a S 49 druhé generace. Nová železniční technika, 1998, roč. 6, č. 4, s. 113 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  MATERNA, A., ŠMIŘÁK, S., SALAJKA, V., BRDEČKO, L. Regenerace panelových domů. 1998.
  Detail

  BRDEČKO, L., MATERNA, A., SALAJKA, V. Evaluation of the Load- carrying Capacity and Serviceability of Large Panel Structures. In 1998.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Analýza vlivu vodního prostředí na vlastní kmitání lopatek vodních strojů. 1998.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Řešení odezvy koleje na impulzní zatížení s použitím nelineárního výpočtového modelu. 1998.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Výpočet přestavných odporů pro jazyky výhybek UIC 60 a S 49 druhé genrace. Nová železniční technika, 1998, roč. 6, č. 4, s. 113 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  MATERNA, A., SALAJKA, V., ŠTĚPÁNEK, L. Projekt regenerace panelových domů. In 1998.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Železniční kolej s pevnou jízdní dráhou - Komplexní výpočtový model. Část 3 - odezva komplexního výpočtového modelu úseku koleje na pojezd vozidla. 1998.
  Detail

 • 1997

  MYNÁŘ, P., SALAJKA, V. Hodnocení vlivů dopravních vibrací na životní prostředí. 1997, roč. 1997, č. 1, s. 17 ( s.)
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Železniční kolej s pevnou jízdní dráhou - Komplexní výpočtový model. Ověřování výpočtového modelu. Část 2. 1997.
  Detail

  MATERNA, A., ŠMIŘÁK, S., SALAJKA, V., BRDEČKO, L. Regenerace panelových domů. 1997.
  Detail

  BAJER, M.; SALAJKA, V.; STRAKA, B. K problematice navrhování a realizace válcových sil. In Ocelové konstrukce a mosty ' 97. Brno, Česká Republika, 1997: CENTA, Ltd., 1997. s. 7- 3 (7-8 s.)ISBN: 80-02-01166- X.
  Detail

 • 1996

  SALAJKA, V. ANSYS v celé své šíři. 1996, roč. 1996, č. 6, s. 46 ( s.)
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Železniční kolej s pevnou jízdní dráhou - Komplexní výpočtový model. Ověřování výpočtového modelu. Část 1. 1996.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 8 - Závěry. 1996.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 7 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IVB. 1996.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 6 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IVA. 1996.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Dynamický výpočet neklasické kolejnicové podpory. 1996.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 4 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IIIB. 1996.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 3 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IIIA. 1996.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 2 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IA. 1996.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 1 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení. 1996.
  Detail

  CULÍK, L., SALAJKA, V. Neklasické kolejnicové podpory. 1996.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza konstrukce pevné jízdní dráhy. Část 5 - Odezva nosné konstrukce na dané zatížení - varianta IIIB2. 1996.
  Detail

 • 1995

  SALAJKA, V. Příspěvek k aplikaci systému ANSYS při řešení problémů interakce konstrukce a kapaliny. In 1995.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Seismic Response of Thin-walled Fluid Storage Tanks. In 1995.
  Detail

  SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Vliv kapalného prostředí na vlastní kmitání lopatek vodních strojů. In 1995.
  Detail

  SAHÁNEK, Z., MAURER, E., CULÍK, L., SALAJKA, V. Nové konstrukce kolejnicových podpor. 1995.
  Detail

  ILČÍKOVÁ, K., SALAJKA, V. Tepelný výpočet pecního vozu typu SILIKE Děčín. 1995.
  Detail

 • 1994

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Some Remarks to the Application of Professional FEM- based Programs. In 1994.
  Detail

  KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Studie vlivu kapalného prostředí na vlastní kmitání těles. In 1994.
  Detail

  SALAJKA, V. Kmitání tenké desky ponořené v kapalině. In 1994.
  Detail

 • 1993

  KUDRNA, J., SALAJKA, V., PLANER, D. Respektování určitých jevů ve výpočtu cementových vozovek. In 1993.
  Detail

  NOVOTNÝ, J., SALAJKA, V. Analýza interakce kapaliny a tělesa programovým systémem ANSYS. 1993.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.