Detail projektu

Čtyřdimenzionální rastrovací transmisní elektronová mikroskopie ve FIB-SEM zařízení

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2024

O projektu

Cílem projektu je navržení a sestavení zařízení FIB-SEM s vysunovatelným pixeloveným detektorem vhodným k analýze 4D-STEM a odladění kompletního pracovního postupu od vyřezání lamely po její 4D-STEM analýzu bez nutnosti expozice lamely atmosféře.

Klíčová slova
4D STEM; FIB-SEM system; electron diffraction; pixellated detector; Timepix3;

Označení

FW06010396

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Příprava a charakterizace nanostruktur
- příjemce (14.06.2022 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 6. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- plně financující