Ing.

Tomáš Macho

Ph.D.

FEKT, UAMT – odborný asistent

+420 54114 6423
macho@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Macho, Ph.D.

Publikace

 • 2007

  MACHO, T. Operační systémy a sítě. Brno: FEKT VUT v Brně, 2007. s. 49-99.
  Detail

 • 2006

  MACHO, T. Operační systémy a sítě. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  MACHO, T. Mikroprocesory. Brno: 2006. s. 30 ( s.)
  Detail | WWW

  MACHO, T. Base Principles of Embedded Systems Design. In IFAC PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS - PDeS 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 232 ( s.)ISBN: 80-214-3130- X.
  Detail

 • 2005

  MACHO, T. Parametric identification of time- variant dynamic systems with utilisation of orthonormal functions. In EDS ' 05 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. s. 166 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

 • 2004

  MACHO, T. Použití ortogonálních funkcí pro identifikaci dynamických systémů. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  MACHO, T. Mikroprocesory. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  MACHO, T., JURA, P. Využití Laguerrových funkcí pro identifikaci dynamických systémů. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava - Poruba: AD&M, konferenční servis, 2003. s. 35 ( s.)ISBN: 80-239-0201- 6.
  Detail

  MACHO, T., JURA, P. USING ORTHONORMAL FUNCTIONS FOR SYSTEM IDENTIFICATION AND MODELLING. In PROCESS CONTROL ' 03. Bratislava: Slovak University of Technolgy, 2003. s. 85 ( s.)ISBN: 80-227-1902- 1.
  Detail

  MACHO, T., JURA, P. Application of Orthonormal Functions in System Modeling and Identification. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 03 - PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2003. s. 98 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

 • 2002

  MACHO, T. Vestavné systémy. Automa, 2002, roč. 2002, č. 12, s. 2 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  MACHO, T. Embedded systémy. In Teorie a praxe automatizace 2002. Brno: UAMT FEKT VUT v Brně, 2002. s. 48 ( s.)
  Detail

  MACHO, T., JURA, P. System identification using Laguerre ortonormal functions. In PROCEEDINGS the 5th International Scientific - Technical Conference PROCESS CONTROL 2002. Pardubice: University of Pardubice, 2002. s. 114 ( s.)ISBN: 80-7149-452- 1.
  Detail

  MACHO, T. Technika dynamického modelování s využitím Laguerrových polynomů. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni, 2002. s. 172 ( s.)ISBN: 80-7082-904- 4.
  Detail

 • 1999

  MACHO, T. Samonastavující se regulátory, využívající frekvenční analýzy. In SBORNÍK prací studentů a doktorandů. Brno: Cerm s. r. o, 1999. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-1155- 4.
  Detail

 • 1997

  MACHO, T. Řada mikrokontrolerů M68HC12 a její využití v řídící technice. In SBORNÍK prací studentů a doktorandů 1997. Brno: Cerm s.r. o, 1997. s. 121 ( s.)ISBN: 80-214-0637- 2.
  Detail

 • 1994

  Vašina, Lepka, Macho. 32- electrode Impedance Tomography System. In Proceedings of the Conference Biosignal 94. 1994. s. 98 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.