prof. Ing.

Tomáš Hruška

CSc.

FIT, UIFS – profesor

+420 54114 1239
hruska@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

Přehled zaměstnání

 • 1978-01-01 - 1978-12-31

  VUT v Brně
  odborný asistent

 • 1978-01-01 - 1979-12-31

  základní vojenská služba

 • 1979-01-01 - 2006-12-31

  VUT v Brně
  odborný asistent, docent, profesor

Doplňující informace:

 • Od roku 1978 pracuje na Katedře počítačů FEI VUT v Brně (nyní Fakulta informačních technologií VUT v Brně)
  • 1978-1990 jako výzkumný pracovník,
  • 1990-1991 jako odborný asistent,
  • 1991-1998 jako docent,
  • od roku 1998 jako profesor,
  • 2002-2007 jako první děkan fakulty a
  • od roku 2008 jako proděkan pro tvůrčí činnost.
 • V letech 1978-1982 se zabýval výzkumem v oblasti implementace překladačů simulačních jazyků. Zaměřil se zejména na automatizační prostředky pro vývoj překladačů. Navrhl a implementoval generátor lexikálních a LL-1 syntaktických analyzátorů nazvaný CGS-1. Navrhl metodu výstavby interního modelu překládaného programu; metoda byla odvozena z databázové technologie a užívala modifikovaný E-R graf pro formální definici překladu. Tyto aktivity byly shrnuty v disertační práci a výsledky užity při implementaci procesně orientovaného simulačního jazyka EC SOL. Jazyk společně s metodou syntézy modelu byl užíván v předmětu Modelování a simulace a ve výzkumných projektech katedry do roku 1990. V této době rovněž vyučoval v laboratořích a cvičeních předmětů Gramatiky a jazyky, Překladače a Programování.
 • V letech 1983-1989 se jako výzkumný pracovník Katedry počítačů koncentroval na vývoj a implementaci překladačů jak univerzálních jazyků (Pascal pro počítače EC), tak problémově orientovaných jazyků (SFDL- jazyk pro popis struktury a funkce číslicových obvodů). Tento výzkum byl prováděn spolu s VÚMS Praha. Implementoval generátor překladačů založený na LALR(1) gramatikách a jazyku Pascal ve spolupráci s Ing. Benešem. Od roku 1987 se podílel na projektu překladače jazyka C pro operační systém DOS-4 a UNIX ve spolupráci s PVT Brno a VÚMS Praha. Učitelská aktivita byla v té době zaměřena na předměty Gramatiky a jazyky a Programování.
 • Od roku 1990 pracoval jako odborný asistent, v letech 1991-1998 jako docent a od roku 1998 jako profesor pro obor Informatika a výpočetní technika. Pokračoval ve výzkumu v oblasti grafových modelů a řešil problém formální definice překladu programu do vnitřního tvaru, což vedlo k vývoji metodiky modelování s užitím atributovaných kořenových grafů a jejich transformací. Byl vyvinut a implementován specializovaný jazyk aLean pro popis grafových transformací.
 • Od roku 1990 pracoval rovněž na implementaci ekonomických informačních systémů. Byl členem výzkumného týmu, který vytvořil a implementoval metodu a prostředky rychlého prototypování informačních systémů nad relačním modelem a implementoval komerčně úspěšný informační systém IZUS (okolo 200 instalací). Řešil problém informačního systému studijní agendy a konzultačního systému vysokých škol. Zabýval se implementací objektově orientovaného databázového systému jako prostředku pro návrh moderních informačních systémů.
 • Od roku 2005 řeší projekt simulátoru mikroprocesorů pro hardware-software co-desing nazvaný Lissom. Projekt je zaměřen na výzkum a návrh jazyka pro popis mikroprocesorů a metody transformace modelů mikroprocesoru. Tyto metody budou užity pro návrh systému, který zeefektivní a zautomatizuje proces návrhu mikroprocesoru.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1990-09-01 - 1990-12-01

  Rakousko, Technická universita Wien
  stáž