doc. Ing.

Radomil Matoušek

Ph.D.

FSI, ÚAI OAI – vedoucí odboru

+420 54114 2298, +420 54114 3335
matousek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2012 doc., docent v oboru technická kybernetika, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT). Vysoké učení technické v Brně
 • 2004 Ph.D., doktorát v oboru technická kybernetika, Vysoké učení technické v Brně.
 • 1996 Ing., inženýr aplikované informatiky, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky.

Přehled zaměstnání

 

2017 – současnost

Ředitel ústavu automatizace a informatiky

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

2016 – 2018

Vědecký pracovník

Středoevropský technologický institut (CEITEC)

2005 – současnost

Odborný asistent / Vedoucí odboru aplikované informatiky / docent

(od 2008 vedoucí odboru aplikované informatiky)

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

2003 – 2005

Specialista softwarového vývoje

VÚJE Česká republika, Dukovany (Výzkumný ústav jaderné energetiky)

2003 – 2004

Odborný vědecko-výzkumný pracovník AV ČR

Ústav přístrojové techniky, odbor NMR, tým inverzních a optimalizačních metodologií

1990 – 1994

Asistent výpočetní techniky, programátor - databázové aplikace

Zetor Brno, SOU, Trnkova 113, Brno

Pedagogická činnost

 • Aplikace metod umělé inteligence, Strojové učení
 • Teorie informace a kódování
 • Modelování a simulace
 • Zpracování obrazu
 • Školitel bakalářů, diplomantů (>60) a doktorandů (4 studenti, 3 absolventi)

Vědeckovýzkumná činnost

Oblasti:

 • Metody umělé inteligence.
 • Nature-Inspired optimalizace a návrh algoritmů.
 • Inteligentní robotika (CPG, CGA, plánovací algoritmy, rozpoznávání).
 • Aplikace evolučních algoritmů v oblastech návrhu regulátorů.
 • Inteligentní systémy, Big Data Processing.
 • HPC a GPU výpočty.

Akademické stáže v zahraničí

 

2009      Finland, Vaasa, Department of Computer Science, 

              Prof. Jouni Lampinen, University of Vaasa, Faculty of Technology.

2004      Japan, Kyoto, Department of Energy Conversion Science,            

              Prof. E. Matsumoto, Kyoto University, Faculty of Energy Science.

 

Univerzitní aktivity

Vědecko-společenské aktivity (stručný výběr):

Mezinárodní konference MENDEL (International Soft Computing conference) -ISI Web of Science, Scopus

1995 – 1999     MENDEL: co-editor and member of organizing committee    International Soft Computing conference MENDEL.

2000 – 2007     MENDEL: editor in chief, member of international program committee and organizer International Soft Computing conference MENDEL.

2008 -              MENDEL: chairman, editor in chief (od 2008 ISI Web of Science)

2010 -              Member of Czech Statistical Society.

2008 -              ECMS: international program committee member, EUROPEAN Conference on Modeling and Simulation.

2012                 SOCO: international program committee member Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications.

2011                 ICCCI 2011: co-organizer of special session on Computational Swarm

2010            Reviewer of Springer book:   Intelligent Computational Optimization in Engineering

2013            Reviewer of IEEE transaction on Evolutionary Computation (IF: 3.34 ) 

etc.

 

Pedagogická-společenské aktivity (ERASMUS):

 • Koordinátor ERASMUS 2008/2009 - Notingham Trent University, UK
 • Koordinátor ERASMUS 2009/2014 - University of Vaasa, Finland
 • Koordinátor ERASMUS 2012/2014 - University of Vienna, Austria

 

Ocenění vědeckou komunitou

Awards: 

 • 2011      Best Paper Award (World Congress on Engineering and Computer Science - ICSCA 2011, Berkeley, USA)

 

 • 2009      Best Paper Award(World Congress on Engineering and Computer Science - ICSCA 2009, Berkeley, USA)

 

 • 2007      Best Paper Award(World Congress on Engineering and Computer Science - ICSCA 2007, Berkeley, USA)

 

 • 2004      Session Best Presentation Award (SCIS&ISIS 2004, Yokohama, Japan)

 

 • 2000      Price for the Best Paper of the Euro-International Symposium on Computational Intelligence

 

Zvané přednášky v zahraničí:

 • 2004: Japan, Kyoto, Department of Energy Conversion Science, Prof. E. Matsumoto, Kyoto University, Faculty of Energy Science Téma: Non-linear regression by means of GAFIS.
 • 2000: Germany, Zittau, Fuzzy Coloquium, Prof. R. Hampel, University of Applied Science Zittau / Gorlitz, Téma: Fuzzy Setting of GA Parameters.

 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

400 citaci bez autocitací

H-index: 10