Ing.

Radim Kolář

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7496
radim.kolar1@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radim Kolář, Ph.D.

Projekty

 • 2017

  Modernizace vzdělávací infrastruktury na FAST (InfraS), zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.10.2020
  Detail

 • 2015

  Mapleton - revize a analýza - Kolář, zahájení: 18.06.2015, ukončení: 30.09.2015
  Detail

 • 2014

  Detekce emisí těkavých organických látek z vybraných stavebních materiálů a ve vnitřním prostředí budov, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Inovace výuky pozemního stavitelství na Ústavu pozemního stavitelství, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Rozvoj a inovace laboratoře pro průzkum staveb a detekci stavu stavebních konstrukcí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail