Detail publikace

Analýza biodegradabilních plastů v půdách

PALUCHOVÁ, N. FOJT, J. KAMENÍKOVÁ, E. DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H. PŘIKRYL, R. BRTNICKÝ, M. KUČERÍK, J.

Originální název

Analýza biodegradabilních plastů v půdách

Anglický název

Analysis of biodegradable plastics in soil

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V současnosti stoupá zájem o využívání biodegradabilních plastů a to bez ohledu na možná rizika spojená s jejich využitím a likvidací. Jeden z největších problémů, který může nastat při likvidaci je možnost vzniku reziduí, tj. malých částic, které již nedegradují, případně degradují velmi pomalu v porovnání s původním bioplastem. Využívané metody, které jsou schopny stanovit rezidua v půdách vyžadují náročnou předúpravu vzorků a jsou finančně a časově náročné. Proto je nutné zaměřit se na vývoj a ověření analytické metody, která by byla schopna identifikovat a kvantifikovat rezidua biodegradabilních polymerů v půdách bez nutnosti dalších předúprav. Z tohoto důvodu byla v této práci testována možnost využití termogravimetrie.

Anglický abstrakt

V současnosti stoupá zájem o využívání biodegradabilních plastů a to bez ohledu na možná rizika spojená s jejich využitím a likvidací. Jeden z největších problémů, který může nastat při likvidaci je možnost vzniku reziduí, tj. malých částic, které již nedegradují, případně degradují velmi pomalu v porovnání s původním bioplastem. Využívané metody, které jsou schopny stanovit rezidua v půdách vyžadují náročnou předúpravu vzorků a jsou finančně a časově náročné. Proto je nutné zaměřit se na vývoj a ověření analytické metody, která by byla schopna identifikovat a kvantifikovat rezidua biodegradabilních polymerů v půdách bez nutnosti dalších předúprav. Z tohoto důvodu byla v této práci testována možnost využití termogravimetrie.

Klíčová slova

Půda, Bioplasty, Termogravimetrie

Klíčová slova v angličtině

Soil, Bioplastics, Thermogravimetry

Autoři

PALUCHOVÁ, N.; FOJT, J.; KAMENÍKOVÁ, E.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; PŘIKRYL, R.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J.

Vydáno

10. 10. 2019

ISBN

978-80-88307-03-7

Kniha

Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019

Strany od

59

Strany do

64

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT159293,
  author="Natálie {Palucha} and Jakub {Fojt} and Eliška {Kameníková} and Helena {Doležalová Weissmannová} and Radek {Přikryl} and Martin {Brtnický} and Jiří {Kučerík}",
  title="Analýza biodegradabilních plastů v půdách",
  booktitle="Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019",
  year="2019",
  pages="59--64",
  isbn="978-80-88307-03-7",
  url="http://www.thermal-analysis.cz/TAS/Sbornik-TAS-2019.pdf"
}