Ing. et Ing.

Petr Hlavsa

Ph.D.

FA, US – odborný asistent

+420 54114 6751
hlavsa@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  FRÝBOVÁ, P.; GADAS, P.; PŘICHYSTAL, A.; VŠIANSKÝ, D.; HADACZ, R.; HLAVSA, P. The provenance of serpentinite tools in the Corded Ware culture of Moravia (Czech Republic). GEOLOGICAL QUARTERLY, 2018, roč. 2018, č. 62 (3), s. 563-578. ISSN: 1641-7291.
  Detail

 • 2016

  REMEŠ, J.; HLAVSA, P.; KOLÁŘ, R. Obytné místnosti a podlahová plocha v prostorách se šikmými stropy. TZB- info, 2016, č. -, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2015

  HLAVSA, P.; RAŠOVSKÁ, L. TEPELNĚ TECHNICKÉ VADY V KONTEXTU MOŽNÉHO DOPADU NA CENU VĚCI NEMOVITÉ. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015. s. 213-227. ISBN: 978-80-214-5100- 1.
  Detail | WWW

 • 2014

  AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P. Effect of Acoustic Pads' Different Dynamic Stiffness on the Reduction of Impact Sound Level. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. s. 491-494. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KOMÍNKOVÁ, K.; PAPRANEC, M.; HLAVSA, P. Hluk vodovodních instalací. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2014. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014. s. 34-34. ISBN: 978-80-214-4935- 0.
  Detail

 • 2013

  VAHALOVÁ, E.; HLAVSA, P. Monitoring of Capillary Suction of Spruce in Three Different Conditions. In Young Scientist 2013 - The 5th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture under the auspices of the Civil Engineering Faculty Dean assoc. prof. Vincent Kvočák, PhD. 1. Kosice: Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-553-1305- 4.
  Detail

  HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L. Building energy performance certificate, energy management act and existing buildings – assessment and actual situation in the Czech republic. Nehnuteľnosti a bývanie, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 54-64. ISSN: 1336- 944X.
  Detail

  HLAVSA, P.; BEČKOVSKÁ, T. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM: TEORIE A PŘÍPADOVÁ STUDIE. In STRUCTURA stavební trendy 2013. OStrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, 2013. s. 74-79. ISBN: 978-80-248-3236- 4.
  Detail

  HLAVSA, P.; NOVOTNÝ, M. Problematika zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji a pronájmu stávajících objektů. Soudní inženýrství, 2013, roč. 24, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VAHALOVÁ, E.; HLAVSA, P.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J. Analysis of Long Term Bending and Shear Test of Treated and Untreated Spruce. Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 516-522. ISSN: 2301- 2706.
  Detail

  KOLÁŘ, R.; HLAVSA, P.; WIERZBICKÁ, H. Znalecký posudek (39/2013). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-52.
  Detail

  HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L. BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE – ASSESSMENT OF EXISTING CONSTRUCTIONS ACCORDING TO THE ENERGY MANAGEMENT ACT. In Proceedings of the International Scientific Conference INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR (ITCRES 2013). 1. 2013. s. 1-12. ISBN: 978-80-227-3932- 0.
  Detail

  HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L. Building Energy Performance Certificate - Assessment of Existing Constructions According to the Energy Management Act. Book of Abstracts of the Internationl Scientific Conference INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR (ITCRES 2013). 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 33-34. ISBN: 978-80-227-3931- 3.
  Detail

  HLAVSA, P.; KOMÍNKOVÁ, K.; REMEŠ, J.; RAŠOVSKÁ, L. Zastavěná plocha stavby dle stavebního zákona a komplikovanost jejího stanovení. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 21, s. 1-14. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HLAVSA, P.; VLACH, F. Vliv materiálu roznášecí vrstvy podlahy na pokles dotykové teploty. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HLAVSA, P. PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PŘI PRODEJI A PRONÁJMU STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ. In ExFoS 2013 (Expert Forensic Science), XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 363-371. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  KOMÍNKOVÁ, K.; ČUPR, K.; HLAVSA, P. HLUK SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ A JEHO VLIV NA VNITŘNÍ KLIMA. In Juniorstav 2013 - Sborník Anotací (uvnitř CD s plným zněním příspěvků). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 79-79. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  VLACH, F.; HLAVSA, P. Vazby způsobu užívání stavby a extrémních okrajových podmínek vnitřního prostředí. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 13, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KOMÍNKOVÁ, K.; HLAVSA, P. OPTIMALIZACE INSTALACE ZDRAVOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ S OHLEDEM NA ELIMINACI RUŠIVÉHO HLUKU. In Sborník konference PROGRESS 2013 - Teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-2972- 2.
  Detail

  HORÁČKOVÁ, M.; HLAVSA, P. Vliv vad a poruch konstrukcí na vzduchotěsnost objektu. In Junior Forensic Science Brno 2013 - Sborník příspěvků. 2013. s. 36-36. ISBN: 978-80-214-4704- 2.
  Detail

 • 2012

  HLAVSA, P. Návrh mechanického kotvení v systémech ETICS. In Juniorstav 2012 - 14. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 49-49. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  HLAVSA, P.; AUTRATOVÁ, L.; KALÁBOVÁ, T. Vady podlah z hlediska poklesu dotykové teploty. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. ISBN: 978-80-214-4485- 0.
  Detail

  KALÁBOVÁ, T.; AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P. Vady obvodového pláště budovy z pohledu průvzdušnosti. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. s. 41-41. ISBN: 978-80-214-4485- 0.
  Detail

  AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T. Návrh sanace venkovní betonové stěny. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. ISBN: 978-80-214-4485- 0.
  Detail

  HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T.; AUTRATOVÁ, L. Tloušťka stěny ve vztahu k ploše budovy. In Structura 2012. Ostrava: VŠB-TU-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. s. 238-243. ISBN: 978-80-248-2879- 4.
  Detail

  HLAVSA, P. VÝZNAM VOLBY ROZNÁŠECÍ A NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY NA POKLES DOTYKOVÉ TEPLOTY. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 3036-3041. ISBN: 978-80-905243-3- 0.
  Detail

  HLAVSA, P.; ROSENBERG, J. KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 287-295. ISBN: 978-80-905243-3- 0.
  Detail

  HORÁČKOVÁ, M.; HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T. Problematika hodnocení vzduchotěsnosti budov v jejich jednotlivých fázích. In Budovy a prostředí 2012 - sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 237-240. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

 • 2011

  HLAVSA, P. Konstrukční systémy podlah ve vztahu k poklesu dotykové teploty. In Juniorstav 2011 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 40-40. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.