prof. Ing.

Miroslav Jícha

CSc.

FSI, EÚ OTTP – profesor

+420 54114 3271
jicha@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.

Projekty

 • 2023

  Technická řešení pro nízkoemisní energetiku, zahájení: 01.05.2023, ukončení: 30.04.2026
  Detail

  Modelování procesů v oblasti termofluidní mechaniky a techniky prostředí, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  TN02000025, Národní centrum pro energetiku II, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

 • 2022

  Holistic approach to Rotating Packed Bed (RPB) Carbon Capture process with the use of 3D CFD, zahájení: 25.03.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Holistic approach to Rotating Packed Bed (RPB) absorption process with the use of 3D CFD, visual studies, and mass transfer experiments, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Vliv vývoje plic u novorozenců a dětí na charakteristiky proudění a depozici aerosolů – výpočtové modelování a experimentální validace, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Sleeping comfort, relaxing comfort and brain activities in autonomous vehicles, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 01.12.2019
  Detail

  EEG activities in car cabin, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Car seat comfort, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  LTC17087, Vliv patologií plic na dodávky inhalovaného terapeutického aerosolu, zahájení: 17.05.2017, ukončení: 03.05.2019
  Detail

  Řešení přirozeného chlazení elektronického zařízení, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Comfort optimized seat ventilation (survey, measurements, evaluation), zahájení: 08.11.2016, ukončení: 14.11.2016
  Detail

  Studie zum optimierten Einsatz von Heizflächen auf einem Fahrzeugsitz, zahájení: 21.03.2016, ukončení: 08.11.2016
  Detail

  GA16-23675S, Vícerozměrné laminární, přechodné a turbulentní urychlující a zpomalující proudění v lidském dýchacím traktu s transportem a depozicí aerosolů, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Cooperatioon on the subject "Climatization and Heating Systems", zahájení: 07.12.2015, ukončení: 31.01.2016
  Detail

  Aerosol deposition in casts of human respiratory tract, zahájení: 20.09.2015, ukončení: 07.12.2015
  Detail

  Klimatické zkoušky rozvaděče REDCON, zahájení: 19.02.2015, ukončení: 14.09.2015
  Detail

  Contact comfort and comfort zone diagnam of drivers/passengers, zahájení: 30.01.2015, ukončení: 11.11.2015
  Detail

 • 2014

  Návrh na CFD simulace/provedení výpočtů absorbéru, zahájení: 07.11.2014, ukončení: 31.05.2016
  Detail

  Měření průchodu částic přes respirátor ReSpimask, zahájení: 30.10.2014, ukončení: 17.06.2015
  Detail

  TA04031094, Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Měření účinnosti záchytu částic filtračními prvky, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 17.06.2015
  Detail

  Aerosol Deposition in Casts of a Human Respiratory Tract, zahájení: 27.05.2014, ukončení: 25.06.2015
  Detail

  Ventilation of the bus cabin and the drivers working place and thermal contact comfort of the driver, zahájení: 06.05.2014, ukončení: 06.11.2014
  Detail

  Zkouška zařízení v klimatické komoře při teplotě od 32 do 49 st.C a výkonu záření od 0 do 1120 W/m2, zahájení: 02.05.2014, ukončení: 24.06.2014
  Detail

  LG14024, Členství v řídícím výboru "AIVC - The International Air Infiltration and Ventilation Centre", zahájení: 10.04.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Návrh na řešení parního dochlazovače etapa E2a, E2b, zahájení: 27.02.2014, ukončení: 21.07.2014
  Detail

  Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Výzkum metod pro výrobu porézních částic a měření jejich depozice v dýchacím traktu člověka, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Initiation of turbulent fields with stochastic methods, development of meshfree method for aeroacoustics, zahájení: 01.09.2013, ukončení: 22.11.2013
  Detail

  Modifizierung des vorhandenen Volumennetzes des Innenraumes eines MAN-Stadtbusses für CFD-Simulationen, zahájení: 01.09.2013, ukončení: 30.11.2013
  Detail

  GA13-27505S, Bezsíťová metoda s Large Eddy Simulation pro dynamiku tekutin a výpočtová aeroakustika ťová metoda s Large Eddy Simulation pro dynamiku tekutin a výpočtová aeroakustika, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Výzkum konstrukčních parametrů ovlivňujících proudění z automobilových vyústek, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA03011285, Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  7H12001, DCC+G - Direct Current Components and Grid, zahájení: 01.10.2012, ukončení: 31.03.2015
  Detail

  DCC+G - Direct Current Components and Grid, zahájení: 08.05.2012, ukončení: 31.03.2015
  Detail

  TE01020020, Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka., zahájení: 01.03.2012, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  TA02011148, Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  LG11001, Členství ve výboru „AIVC - The international Air Infiltration and Ventilation Centre, zahájení: 01.03.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Laboratoř tepelných soustav v budovách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum depozice aerosolů v modelu plic, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Rozšíření výuky předmětu Počítačové modelování formou interaktivních výukových průvodců, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GAP105/11/1339, Oscilační a ustálené turbulentní a laminární proudění s porézními částicemi v mnohačetných větveních, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 07.04.2016
  Detail

  Vývoj 1D modelu kabiny automobilu pro predikci parametrů vnitřního prostředí , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  7E10035, Innovative systems for personalised aircraft cabin enviroment, zahájení: 01.09.2010, ukončení: 31.08.2012
  Detail

  OC10049, Numerické řešení transportu částic v oscilujícím turbulentním proudu, zahájení: 01.05.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Virtuální laboratoř termomechaniky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Experimentální výzkum proudových polí v přístěnné oblasti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Experimentální výzkum depozice aerosolů v modelu plic, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Matematické modelování a optimalizace v průmyslových aplikacích, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Řešení turbulentního proudění s částicemi metodou Large Eddy Simulation, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Komplexní modelování interakce mikroklimatu v kabinách dopravních prostředků a zdravotního rizika., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  iSPACE - Innovative Systems for Personalised Aircraft Cabin Environmet , zahájení: 01.09.2009, ukončení: 31.08.2012
  Detail

  OC09008, Transport a depozice velkých porézních částic v lidském dýchacím traktu, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 30.06.2010
  Detail

  ME09030, Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Virtuální laboratoř přenosu tepla, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  LIMOUSINE Limit cycles of thermo-acoustic oscillations in gas turbine combustors, zahájení: 01.10.2008, ukončení: 30.09.2012
  Detail

  FI-IM5/217, Systém klimatizace pro vrtulníky a malé letouny, zahájení: 01.04.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  OC08019, Transport, transformace a distribuce aeroalergenů v městském mikro a mezoměřítku, zahájení: 04.01.2008, ukončení: 31.10.2011
  Detail

  GA101/08/0096, Moderní metoda Large Eddy Simulation pro řešení dvoufázového turbulentního proudění a kapalný stěnový film, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  FT-TA4/028, Výzkum velkoobjemových komor teplotní techniky, zahájení: 01.05.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  LA307, Účast České republiky v "AIVC - Air Infiltration and Ventollation Centre", zahájení: 01.03.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  OC 166, LES metoda pro interní proudění s depozicí částic na stěně, zahájení: 01.03.2007, ukončení: 28.02.2010
  Detail

 • 2006

  GA101/06/0750, Effervescent dvoumediové trysky s vnitřním směšováním, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  FI-IM2/159, Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie por jeho prů,yslovou aplikaci, zahájení: 01.07.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  1F54H/098/520, Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  1P05OE191, HEFRECA -Rekuperátor s vysokou účinností , zahájení: 01.01.2005, ukončení: 30.06.2008
  Detail

 • 2004

  1H-PK/61, Aplikace CFD kódů pro výzkum proudění v jaderném reaktoru, zahájení: 01.08.2004, ukončení: 30.04.2007
  Detail

  FT-TA/054, Výzkum nové řady komor teplotní techniky, zahájení: 01.06.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Validace simulačních nástrojů pro nízkoenergetické budovy, zahájení: 01.06.2004, ukončení: 30.06.2006
  Detail

  1P04OC633.001, Prachové částice v městském ovzduší: jejich transport a depozice v městských oblastech, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.10.2007
  Detail

 • 2003

  Výzkum hybridního větrání v nízkoenergetickém objektu, zahájení: 06.06.2003
  Detail

  Superpočítačová laboratoř-cluster PC-pro simulaci úloh mechaniky, zahájení: 15.01.2003, ukončení: 01.12.2003
  Detail

  Superpočítačová laboratoř-cluster PC-pro simulaci úloh mechaniky, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Superpočítačová laboratoř-cluster PC-pro simulaci úloh mechaniky, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Řízené hybridní větrání v obytných budovách, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Experimentální studie charakteristik effervescent trysek - G1, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  FD-K/050, Vývoj a realizace prototypu nízkoemisního turbínového zdroje elektrické energie na bázi malé turbíny o výkonu 80 - 100 kW přímo spojené s vysokofrekvenčním ganarátorem, zahájení: 01.08.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  OE96, Průmyslové hořáky s atomizačním systémem "effervescent" na snížení emisní zátěže, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 30.06.2004
  Detail

 • 2000

  Energetický ústav, odbor termomechaniky a techniky prostředí, zahájení: 01.01.2000
  Detail

  OC 715.80, Výpočtové modelování aplikované na šíření emisí (pod vlivem hybnosti a turbulence indukované automobily) v městském měřítku, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1999

  MSM 262100001, Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn., zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 1998

  OC G3.10, Vývoj a aplikace CFD modelu na větrání dopravního tunelu se zahrnutím vlivu dopravy na velikost průtoku a turbulenci, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 1997

  GA101/97/0143, Modelování procesů atomizace paliva, hoření a tvorby NOx ve spalovacích komorách plynových turbín s cílem snížení emisí, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1999
  Detail

 • 1996

  OE32, Transport a přeměna emisních složek ovlivňujících životní prostředí v troposféře na Evropou: 2. fáze , zahájení: 01.07.1996, ukončení: 30.06.2003
  Detail

 • 1995

  OC 615.40, Dopravní automobilový tunel a jeho dopad na okolí, zahájení: 01.01.1995, ukončení: 31.12.1998
  Detail

 • 1994

  GA101/94/0545, Numerické a experiment.studium nerovnovážných procesů proudění a přenosu tepla ve dvoufázových soustavách plyn-kapalina, plyn-tuhá částice, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.1996
  Detail