Detail projektu

Numerické a experiment.studium nerovnovážných procesů proudění a přenosu tepla ve dvoufázových soustavách plyn-kapalina, plyn-tuhá částice

Období řešení: 01.01.1994 — 31.12.1996

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Označení

GA101/94/0545

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.1994 - 31.12.1996)

Výsledky

JAROŠ, M.; JÍCHA, M. DVĚ MULTIGRIDNÍ TECHNIKY NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ USTÁLENÉHO LAMINÁRNÍHO PROUDĚNÍ. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 1994, roč. 1994, č. 2, s. 115-132. ISSN: 1210-2717.
Detail

JAROŠ, M., JÍCHA, M. NUMERICAL MODELLING OF TWO-PHASE FLOW USING MULTIGRID FINITE VOLUME METHOD. In Numerical Methods in Continuum Mechanics. ŽILINA: UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, 1996. p. 89 ( p.)ISBN: 80-7100-257-7.
Detail